Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 203 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimarlıkta Yapı ve Yapım
İngilizce Building and Construction in Architecture
Dersin Kodu
MIM 203 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
- 3 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Caner Göçer
Dersin Amaçları 1. Bina alt sistemlerini kavramsal düzeyde ele almak.
2. Yapı elemanları ve bileşenlerinin analizini yaparak sistem ilkeleri ile anlama
3. Yapı eleman ve bileşenlerinin yapım süreçlerine yönelik bilgi edinmesi
4. Yapı eleman ve bileşenlerinin yapı sistemi içinde bütünleşik tasarımı için temel oluşturması
Dersin Tanımı Yapı, mimarlık teknolojisi ve yapım teknolojisi kavramları. Sistemler yaklaşımı ile bina, yapı ve yapım yöntemlerinin tanıtılması. Kullanıcı-çevre-bina sistemi etkileşimi ve bu bağlamda çevresel etmenler ve binadan beklenilen performans özelliklerinin tanıtılması. Bina alt-sistemlerinin tanıtılması. Bina alt sistemleri olarak, yapı elemanlarının analizi, tasarımı ve yapımı; dış duvar sistemleri (atmosfer ve toprakla ilişkili duvarlar), pencere ve kapı sistemleri, döşeme sistemleri (zemine oturan, ara kat ve altı açık döşemeler, asma tavanlar, yükseltilmiş döşemeler), düşey sirkülasyon sistemleri (rampalar ve merdivenler), çatı sistemleri (düz ve eğimli çatılar), iç bölme sistemleri (sabit ve hareketli iç duvarlar). Mimari yapısal tasarım ile ilgili gereksinimler, performans ölçütleri, olanaklar. Yapı elemanı sistemleri tasarım ilkeleri. Geleneksel ve gelişmiş yapım yöntemleri. Gözlem ve Tespit: Yapı elemanlarında yapım aşamaları. Uygulama – Stüdyo Çalışması: Yapı elemanı sistemlerinin analizi ve sentezi.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024