Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 411 - Proje VII (Kentsel Gelişme Pl)
 

SBP 411 - Proje VII (Kentsel Gelişme Pl)

Dersin Amaçları

Proje çalışma alanları İzmir İli Dikili İlçesi Çandarlı Mahallesine bağlı farklı niteliklerdeki bölgelerden oluşmaktadır. Projenin amacı; bu odak alanlardan seçilecek birinde, alanının zaman içindeki sosyal, ekonomik, kültürel, mekânsal değişiminin, çalışma alanının yakın çevresi ve ilçe içindeki ilişkilerinin incelenerek değerlendirilmesi ve şematik gösterimi, alanın mevcut sorunları, mekâna ilişkin potansiyeller, fırsat, tehdit ve zayıflıkların irdelenmesi ve mekânsal boyuta yansıyan seçenekli kentsel tasarım çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.

Dersin Tanımı

• Çalışma alanını tanıma ve zaman içindeki değişimini anlama kapsamında yapılacak literatür incelemesi ve analitik çalışmaların yürütülmesi,
• Alana ilişkin yerel yönetimlerce yapılmış, her kademede plan, proje ve mekânsal tasarım çalışmalarının incelenmesi,
• Mekâna ilişkin seçenekli kentsel tasarım çözüm önerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir.

Koordinatörleri
Mehmet Ali Yüzer
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024