Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 411 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje VII (Kentsel Gelişme Pl)
İngilizce Project VII (URBAN DESIGN)
Dersin Kodu
SBP 411 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 2 6 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mehmet Ali Yüzer
Dersin Amaçları Proje çalışma alanları İzmir İli Dikili İlçesi Çandarlı Mahallesine bağlı farklı niteliklerdeki bölgelerden oluşmaktadır. Projenin amacı; bu odak alanlardan seçilecek birinde, alanının zaman içindeki sosyal, ekonomik, kültürel, mekânsal değişiminin, çalışma alanının yakın çevresi ve ilçe içindeki ilişkilerinin incelenerek değerlendirilmesi ve şematik gösterimi, alanın mevcut sorunları, mekâna ilişkin potansiyeller, fırsat, tehdit ve zayıflıkların irdelenmesi ve mekânsal boyuta yansıyan seçenekli kentsel tasarım çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.
Dersin Tanımı • Çalışma alanını tanıma ve zaman içindeki değişimini anlama kapsamında yapılacak literatür incelemesi ve analitik çalışmaların yürütülmesi,
• Alana ilişkin yerel yönetimlerce yapılmış, her kademede plan, proje ve mekânsal tasarım çalışmalarının incelenmesi,
• Mekâna ilişkin seçenekli kentsel tasarım çözüm önerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir.
Dersin Çıktıları 1- Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi
1.1 Belirtilen konularda yapılmış yayın, araştırma ve projelerin değerlendirilmesiyle oluşturulmuş literatür dosyası
2- Çalışma Alanına Yönelik Araştırma ve İnceleme Çalışmaları
2.1 Fiziksel,sosyal,ekonomik,coğrafivetarihselveriler* 3- Değerlendirme ve Sentez
3.1 Çevreselilişkilerindeğerlendirilmesi,1/5000ölçek
3.2 Alansalverilerinsentezvedeğerlendirmesi1/1000ölçek
4- Alan Tahsisleri, Kullanım Koşulları ve Tasarım Projesi
4.1 Kentseltasarımprojesi(1/1000,1/500,1/200vegerekendiğeraltölçekler)
4.2 Maketveyaüçboyutlumodellemeler(Projekonusunagöre1/1000ve/veya1/500ölçekli)
5- Portfolyo (Projenin gelişim sürecini açıklayan A3 boyutunda kitapçık)
*Temin edilen analiz dokümanları doğrultusunda, verilen çalışma alanı sınırları içerisinde, aşağıda belirtilen inceleme ve
araştırma konularına yönelik olarak kavramsal sunuş teknikleriyle ölçekli haritalar üretilmesi beklenmektedir.
Önkoşullar PROJE VI
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı -
Diğer Referanslar REFERENCES
Alexander, C. (1964). Notes on the Synthesis of Form (Vol. 5). Harvard University Press.
Arslantaş, F., Sanalan, K.C., Çil, A. (Der) 2020. Şehirlerde Yeşil Altyapı ve Doğa Tabanlı Çözümler İyi Uygulama Örnekleri.
Ashihara, Y. (1983). The aesthetic townscape. MIT Press.
Benz,G. (1970). Elements of urban form. McGraw-Hill.
Bor,W. (1974). The making of cities. L. Hill.
Breen A. & Rigby D. (1966). The New Waterfront - A Worldwide Urban Success Story. Thames and Hudson.
Carmona, M., Heath, T., Tiesdell, S., & Oc, T. (2010). Public places, urban spaces: the dimensions of urban design. Routledge.
Crossbie, M. J., & Watson, D. (2004). Time-Saver Standards for Architectural Design: Technical Data for Professional Practice. McGraw-Hill Professional.
Cullen, G., (1961). Townscape. The architectural Press.
Cuthbert, A. R. (2003). Designing cities: critical readings in urban design. Blackwell Pub. De Chiara, J. (1984). Time-Saver Standards for Site Planning. McGraw-Hill.
Department for Transport. (2018). The Road to Zero: Next Steps Towards Cleaner Road Transport and Delivering our Industrial Strategy. Department of Transport. Available at https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/739460/road-to-zero.pdf
Dixon J. M. (2004). Urban Spaces, No:1. Urban Land Institute, Visual Reference Publications.
Dixon J. M. (2004). Urban Spaces, No:2. Urban Land Institute, Visual Reference Publications.
Dixon J. M. (2004). Urban Spaces, No:3. Urban Land Institute, Visual Reference Publications.
Donald Watson D., Alan Plattus, A., Shibley, R.G (ed). (2003). Time-Saver Standards for Urban Design. McGraw-Hill.
EuropeanCommission.(2019). TheEuropeanGreenDeal.Availableathttps://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?qid=1596443911913&uri=CELEX:52019DC0640#document2
EuropeanCommission.(2020). Circulareconomyactionplan:ForacleanerandmorecompetitiveEurope.Availableat https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
Gedony, G. S. & Ojima, T. (1996). Geo-Space Urban Design. John Wiley & Sons Inc.
Gehl, J. & Gemzoe, L. (2001). New city spaces. Danish Architectural Press.
Giedion., S. (1967). Space, time and architecture: the growth of a new tradition. Harvard University Press.
Giritlioğlu, C. (1998). Şehirsel Mekân Ögeleri ve Tasarımı. İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi.
Gredd, C. & Roberts, M. (1998). Introducing Urban Design: Interventions and Responses. Longman.
Harris, C.W. & Dines N. T. (coed.). (1988). Time-Saver Standards for Landscape Architecture: Design and Construction Data.
4
McGraw-Hill.
Hutchison, R. (2000). Constructions of urban space. JAI Press,
Jacobs, A.B. (1993). Great Streets. MIT Press.
Kaiser, E. J. & Godschalk, D. R. (1995). Twentieth century land use planning: A stalwart family tree. Journal of the American Planning Association, 61(3), 365-385.
Kostof, S. (1991). The City Shaped. Thames And Huston Ltd.
Lozano, E.E. (1990). Community design and the culture of cities: the crossroad and the wall. Cambridge University Press.
Lynch, K. (1960). The image of the city. M.I.T. Press.
McCluskey, J. (1992). Road form and townscape. Butterworth-Architecture.
Miles, M. & Kirkham, N. (Eds.). (2003). Cultures and settlements (Vol. 3). Intellect Books.
Mostaedi, A. (2003). Urban Spaces. Instituto Monsa De Edicious.
Moudon, A. V. (1991). Public Streets for Public Use. Columbia University Press.
Mougtin, C. (1992). Urban Design, Street and Square. Woodtherworth Architectural Press.
National Research Council. (2010). Pathways to Urban Sustainability: Research and Development on Urban Systems: Summary of a Workshop. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/12969.
Oswald, F. & Baccini, P. (2003). Netzstadt : Designing The Urban. Birkhauser.
Parfect, M. (1997). Planning for urban quality: urban design in towns and cities. Routledge.
Roberts, M. & Greed, C. (2001). Approaching urban design: The Design Process. Longman.
Rossi, A. (1982). The architecture of the city. MIT Press.
Spreiregen, P.D. (1965). Urban design: the architecture of towns and cities. McGraw-Hill.
Suzuki, H., Dastur, A., Moffatt, S., Yabuki, N., & Maruyama, H. (2010). Eco2 Cities: Ecological cities as economic cities. World Bank Publications.
Thomas, D. (2002). Architecture and the urban environment: a vision for the new age. Architectural Press. Tsuru K. (2003). Elements and Total Concept of Urban Street Furniture. Graphic-Sha Publishing Co. Ltd.
UN Habitat. (2021). Cities and Pandemics: Towards a More Just, Green and Healthy Future. United Nations Human Settlements Programme.
UNESCO. (1996). Cities of The Future: Managing Social Transformations.
United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Available at
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
United Nations. (2017). The New Urban Agenda.Available at http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf Zaknic, I. (1987). Journey to the East Le Corbusier. M.I.T. Press.
Zuckin, S. (1995). The Culture of Cities. Blacwell Publishers.
PROJECT OFFICES AND EXAMPLES
http://www.thehighline.org/ http://www.superpool.org/
http://big.dk/#projects http://www.smaq.net/?lang=en http://www.mvrdv.nl/projects/ http://www.pab.com.tr/projeler/ http://herkesicinmimarlik.org/ http://www.archiprix.org/2013/index.php?project=3251 http://www.karo-architekten.de/ http://www.chora.org/
http://www.landezine.com/
5

VISUALIZATION TECHNIQUES
http://drawingarchitecture.tumblr.com/ http://thedraftery.com/archive/ https://www.youtube.com/c/ShowItBetter/videos
USEFUL LINKS
ATLAS GIS: https://basic.atlas.gov.tr/?_appToken=&metadataId= TUİK: https://tuikweb.tuik.gov.tr/
Corine: https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover Endeksa: https://www.endeksa.com/tr/analiz/istanbul/tuzla/demografi Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home FreeGISData: http://freegisdata.org/place/224880/ OpenStreetMap: https://download.geofabrik.de/
İzmir Metropolitan Municipality: https://www.izmir.bel.tr/ Dikili Municipality: https://www.izmir-dikili.bel.tr/
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024