Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 221E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Arazi Kullanım Planlaması
İngilizce Land Use Planning
Dersin Kodu
SBP 221E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Azime Tezer
Gamze Kazancı Altınok
Dersin Amaçları Şehir ve Bölge Planlaması öğrencilerine, şehir ve bölge planlaması disiplininde arazi kullanım ilkeleri ile yerleşmelerde dengeli ve sürdürülebilir gelişim süreçleri konusunda temel bilgi ve becerilerin aktarılması hedeflenmektedir.
Dersin Tanımı Yerleşme tanımları, Şehirleşme ve Şehir planlamada yaklaşımlar, Modern planlama sürecinin gelişmesi, Endüstrileşmenin yerleşmelere etkisi, Doğa ve yerleşme etkileşimi, Yerleşmeler ve sürdürülebilirlik, Şehir Planlama sürecine giriş, Bölgesel analizler, Bölgesel ölçekte arazi kullanım planlaması ilkeleri, Metropoliten ve şehir ölçeğinde arazi kullanım planlaması, Şehir merkezlerinde arazi kullanım özellikleri ve planlama ilkeleri, Konut alanlarında arazi kullanım planlaması ilkeleri, Rekreasyon alanlarında arazi kullanım planlaması ilkeleri, Çalışma alanları ve ulaşım kademelenmesi, Bölgeleme ve arazi kullanım kontrolü ölçütleri.
Dersin Çıktıları 1) Şehirlerin evrimi ve Şehircilik tarihi
2) Metropoliten kent, büyük şehir ve diğer farklı boyuttaki şehirler arasında sistem farklılıkları, yapısal farklılıklar, planlama anlayışı ve yöntemi
3) Konut alanları, yer seçimi ve tasarım kriterleri, yapılaşma yoğunlukları, teknik servislerle tasarım ilişkileri, planlı-plansız gelişmeler, yasadışı gelişim süreçleri, kaçak yapılaşma, gecekondu olgusu
4) Şehir merkezleri ve alt kademe merkezler, sanayi alanları, hizmet alanları, MIA vd.
5) Doğal verilerin yerleşme formlarına ve dokularına etkileri ve planlamaya yansımaları
6) Yerleşmelerde sistemler, standartlar ve ihtiyaçlara yönelik hizmet alanları, teknik altyapı alanları organizasyonunu belirleme ve bu alanlara yönelik alan tahsisi ve tasarımı geliştirme
7) Planlama ve tasarım sürecinde doğaya, insana ve topluma saygılı, yaşam kalite düzeyi yüksek mekanlar üretebilme
8) Şehirsel alanların mevcut durumunu dikkate alabilme, planlı ya da plansız gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma, yorumlayabilme, planlı olarak başkaları tarafından geliştirilen ve uygulanan mekansal organizasyonları değerlendirebilme
9) Plan ve tasarım kararlarının geliştirilmesinde ve bu kararların alt ölçekteki yansımaları, mekansal organizasyonlar ve çözümlemelerin ne şekilde olabileceği yönünde fikir üretebilme ve ifadelendirme
Önkoşullar %70 devam
Yıliçi sınavı
Yılsonu sınavı
Gereken Olanaklar Participate group discussions
Diğer
Ders Kitabı Text Book 1: Kaiser, E. J., Godschalk, D. R. and Chapin, F. S., ‘Urban Land Use Planning’, Urbana, University of Illinois Press, 4th ed., 1995.
Text Book 2: Chapin, F. S., ‘Urban Land Use Planning, Urbana, University of Illinois Press, 2th ed. 1965.
Diğer Referanslar B. Needham. How Cities Work. Pergamon Press. UK. 2002.
Neuman, Michael. "Does Planning Need the Plan?" Journal of the American Planning Association 64, no. 2 (Spring 1998): 208-220.
Baer, William C. "General Plan Evaluation Criteria: An Approach to Making Better Plans." Journal of the American Planning Association 63, no. 3 (Summer 1997): 329-344.
De Chiara & Koppelman. Urban Planning and Design Criteria, Reinhold Publishing Co. 1996.
Goodman, W.I. and E.Freund. Principles And Practice Of Urban Planning. City Manager Association. Washington, 2004.
Kaiser, Edward J., and David R. Godschalk. "Twentieth Century Land Use Planning: A Stalwart Family Tree." Journal of the American Planning Association 61, no. 3 (Summer 1995): 365-384.
Lewis Keeble. Principles and Practice of Town And Country Planning. Estate Gazette Ltd. London, 1995.
Stuart Chapin. Urban Land-Use Planning .University of Carolina Press. 1998.
Peter Katz. The New Urbanism: Towards an Architecture of Community. McGraw Hill 1994.
Culbertson, Kurt. "Fixing the Strip." Planning. (May/June 2010): 38-41.
Currid, Elizabeth. "How Art and Culture Happen in New York." Journal of the American Planning Association 73, no. 4, (Autumn 2007): 454-467.
Downs, Anthony. "Break Down Those Barriers." Planning (October 2005): 20-23.
Downs, Anthony. "Smart Growth: Why We Discuss It More Than We Do It." Journal of the American Planning Association 71, no. 4 (Autumn 2005): 367-378.
Godschalk, David. "Land Use Planning Challenges: Coping With Conflicts in Visions of Sustainable Development and Livable Communities." Journal of the American Planning Association 70, no. 1 (Winter 2004): 5-13.
Groc, Isabelle. "Keep Your Footprint Out of My Backyard." Planning (January 2007): 32- 35.
Handy, Susan. "The Road Less Driven." Journal of the American Planning Association 72, no. 3 (Summer 2006): 274-278.
McCann, Barbara. "Complete the Streets!" Planning (May 2005): 18-23.
Shearer, Alan W., David A. Mouat, Scott D. Bassett, Michael W. Binford, Craig W. Johnson, Justin A. Saarinen, Alan W. Gertler and Julide Koracin. Land use scenarios : environmental consequences of development. CRC Press. Taylor&Francis Group.2009.
Taylor, Brian D. "Putting a Price on Mobility: Cars and Contradictions in Planning." Journal of the American Planning Association 72, no. 3 (Summer 2006): 279-284.
Haas, Tigran. Sustainable Urbanism and Beyond: Rethinking Cities for the Future. Rizzoli. New York. 2012.
Talen, Emily, and Cliff Ellis. "Beyond Relativism: Reclaiming the Search for Good City Form." Journal of Planning Education and Research 22, no. 1 (2002): 36-49.
Tekeli, İlhan. The development of the Istanbul metropolitan area: Urban administration and planning. IULA. 1994.
Ben-Joseph, Eran. "The Future of Standards and Rules in Shaping Place: Re-engineering the Urban Genetic Code." ASCE Journal of Urban Planning and Development, June 2004.
Berkowitz, Ellen. "Toward a New Discourse on Mixed-Use Development." Urban Land 65, no. 1 (January 2006): 99-101.
Christopher Alexander, S.Ishikava, M.Silverstein, A Pattern Language. Oxford University Press. 1997.
Garvin, Alexander. "Land Use Regulations." Chapter 16 in The American City: What Works, What Doesn't. McGraw-Hill, 2002, pp. 356-372.
Lewis, Paul G., and Mark Baldassare. "The Complexity of Public Attitudes Toward Compact Development." Journal of the American Planning Association 76, no. 2 (Spring 2010): 219-237.
Lynch, Kevin. "The Image of the Environment." In Image of the City. The MIT Press, 1960.
Neuman, Michael. "The Compact City Fallacy." Journal of Planning Education and Research 25, no. 1 (2005): 11-26.
Strauss, Mark E., and Lawrence M. Rosenbloom. "Making TOD Real." Urban Land 63, no. 5 (May, 2004): 14; 17.
Talen, Emily. "Design by the Rules: The Historical Underpinnings of Form-Based Codes." Journal of the American Planning Association 75, no. 2 (Spring 2009): 144-160.
Tumlin, Jeffery, and Adam Millard-Ball. "How to Make Transit-Oriented Development Work." Planning (May 2003): 14-19.
Jacobs, Harvey M., and Kurt Paulsen. "Property Rights: The Neglected Theme of 20th-Century American Planning." Journal of the American Planning Association 75, no. 2 (Spring 2009): 134-143.
Mukhija, Vinit, Lara Regus, Sara Slovin, and Ashok Das. "Can Inclusionary Zoning be an Effective and Efficient Housing Policy? Evidence from Los Angeles and Orange Counties." Journal of Urban Affairs 32, no. 2 (2010): 229-252.
Nasar, Jack L. "Does Neotraditional Development Build Community?" Journal of Planning Education and Research 23, no. 1 (Fall 2003): 58-68.
Schuetz, Jenny, Rachel Meltzer, and Vicki Been. "31 Flavors of Inclusionary Zoning: Comparing Policies from San Francisco, Washington, DC, and Suburban Boston." Journal of the American Planning Association 75, no. 4 (Autumn 2009): 441-456.
Snyder, Ken. "Putting Democracy Front and Center." Planning (July 2006): 24-29.
Smith, Mark Rodman. "Planning Densification." Urban Land 68, no. 6 (June 2009): 80-83.
Shearer, Alan W.; Mouat, David A.; Bassett, Scott D.; Binford, Michael W.; Johnson, Craig W.; Saarinen, Justin A.; Gertler, Alan W.; Koracin, Julide; Shearer, Allan W, Land use scenarios : environmental consequences of development, Boca Raton, CRC Press, (2009).
Beatley, Timothy. Biophilic Cities: Integrating Nature into Urban Design and Planning. Island Press. 2010.
Papsidero, Vince, and Linda LaCloche. "Thinking and Acting Outside the Box." Planning (May 2008): 43-46.
Punter, John. "Developing Urban Design as Public Policy: Best Practice Principles for Design Review and Development Management." Journal of Urban Design 12, no. 2 (2007): 167-202.
Tarnay, Stella, and Ed McMahon. "Toward Green Urbanism." Urban Land 64, no. 6 (June 2005): 54-59.
Thomas, June. "Neighborhood Planning: Uses of Oral History." Journal of Planning History 2, no. 1 (February 2004): 50-70.
Hinshaw, Mark, and Brian Vanneman. "The Supermarket as a Neighborhood Building Block." Planning (March 2010): 28-31.
Salvesen, David. "The Making of Place." Urban Land 61, no. 7 (July 2002): 36-41.
Information Resources Management Association. Regional development: concepts, methodologies, tools and applications [electronic resource] / Hershey, Pa.: IGI Global (701 E. Chocolate Avenue, Hershey, Pennsylvania, 17033, USA), 2012.
Isard, Walter . Location and space-economy : a general theory relating to industrial location, marketareas, land use, trade, and urban structure, Cambridge : M.I.T Press, 1956
Yüzer, A. Ş. Yerleşmelerde sanayi alanları yer seçimi eğilimi alan tahsisleri ve yeni düzenleme stratejileri İstanbul örneği, Y. Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.
Jacobs, Allan B. "Making Great Streets." Chapter 4 in Great Streets. MIT Press, 1993, pp. 269-308.
Nyren, Ron. "Creating Temporary Landscapes on Empty Sites." Urban Land 66, no. 4 (April 2007): 140-141.
Rishbeth, Clare. "Ethnic Minority Groups and the Design of Public Open Space: An Inclusive Landscape?" Landscape Research 26, no. 4 (2001): 351-366.
Schellinger, David, and Sharon Priest. "Getting Streetscape Design Right." Planning (June 2006): 44-49.
Editors Lena Hatzelhoffer, Kathrin Humboldt, Michael Lobeck, Claus-C. Wiegamdt; [translation: Lynne Kolar-Thompson], (2012), “Smart city in practice : converting innovative ideas into reality : evaluation of the T-City Friedrichshafen”, Jovis, Berlin.
Aydemir, Şinasi; Erkonak Aydemir, Saliha; Şen Beyazlı, Dilek; Ökten, Nermin; Öksüz, Ahmet Melih; Sancar, Cenap; Özyaba, Murat; Aydın Türk, Yelda, (2004), “Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı“, Akademi Kitabevi; Trabzon, ISBN: 9789759539675.
Ersoy, Melih, (2012), Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, Ninova Yayıncılık, İstanbul, ISBN: 9786058844421.
Lefebvre, Henri (1967), Çev. Ergüden, Işık (2015), “Şehir Hakkı”, Sel Yayıncılık, İstanbul, ISBN: 978-570-776-1.
Lefebvre, Henri (1970)., Çev. Sezer, Selim (2017), “Kentsel Devrim”, 5. Baskı, Sel Yayıncılık, İstanbul, ISBN: 978-975-570-616-0
Lefebvre, Henri, Çev. Ergüden, Işık (2014), “Mekanın Üretimi”, 4. Baskı, Sel Yayıncılık, İstanbul, ISBN: 978-975-570-676-4.
Merrifield, Andy,; Negri, Antonio; Bayat, Asef; Harvey, David; Wacquant, Loic; Amoros, Miguel; Torlak, Soner (2014), “Mekan Meselesi”, Tekin Yayınevi, İstanbul.
Harvey, David, Çev. Temiz Ayşe Deniz (2013), “Asi Şehirler, Şehir Hakkından Kentsel Devrime Doğru”, Metis Yayınları, İstanbul, ISBN-13: 978-975-342-908-5.
Harvey, David (1973), Çev. Moralı, Mehmet (2009), “Sosyal Adalet ve Şehir”, Üçüncü Basım, Metis Yayınları, İstanbul, ISBN-13:978-975-342-383-0.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024