Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 4037 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bina Yapımında IK Yönetimi
İngilizce Human Resources Management in Building Construction
Dersin Kodu
MIM 4037 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülfer Oraz
Dersin Amaçları Yapı üretim sürecinin tüm evrelerinde;
1. İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili temel kavram ve kuramları tanıtmak;
2. İnsan kaynaklarının geliştirilmesiyle ilgili tekniklere ilişkin temel becerileri kazandırmak.
Dersin Tanımı İnsan kaynaklarının planlanması, personel seçimi, performans değerlendirme ve geliştirme, motivasyon ve motivasyon kuramları, ekip yönetimi, liderlik ve liderlik kuramları, kişilerarası ilişkiler ve iletişim, kişilerarası çatışma ve çatışma yönetimi
Dersin Çıktıları I (A1) İletişim Becerileri: Okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini verimli bir şekilde
kullanma.
II (C4) Proje yönetimi: Komisyonlar, seçici danışmanlar ve takım oluşturma, ve proje üretim yöntemi önerileri için yarışma yöntemlerini anlama.
III (C6) Liderlik: Bina tasarımı ve yapım süreçleri ile toplumdaki çevresel, sosyal ve estetik konularda mimarın sahip olması gereken teknik ve becerileri anlama.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı LANGFORD ve diğerleri, (1995). Human Resources Management in Construction. Longman,London
Diğer Referanslar REN, E., (2012). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 14.Baskı, Beta Yayınları.
2. BALTAŞ, A., (2012). Ekip Çalışması ve Liderlik, 11. Baskı, Remzi Kitabevi.
3. VERMA, V.K., (1996) Managing the Project Team, PMI.
4. VERMA, V.K., (1995) Human Resource Skills for the Project Manager, PMI.
5. BİNGÖL, D., (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024