Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 210E - Kent Sosyolojisi
 

SBP 210E - Kent Sosyolojisi

Dersin Amaçları

Bu ders öğrencilere kent sosyolojisi alanının gelişimi ve çağdaş kent sosyolojisi konularını tanıtmayı amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin okuma, yazma, araştırma ve çalışmalarını sunma kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Tanımı

Ders iki bölümden oluşur. Birinci bölüm kent sosyolojisi disiplininin gelişimini kapsar. Bu bölümde 19. Yüzyılda kapitalist kentsel toplumun oluşumu hakkında Avrupa merkezli, 20. Yüzyılda sanayi toplumunda ırksal-etnik ve sınıfsal çatışmaya ilişkin Amerika-merkezli ve 20. Yüzyılın ikinci yarısında Üçüncü Dünya kenti hakkında Güney Amerika-merkezli kuramlar ele alınır. İkinci bölüm çağdaş kent sosyolojisi konularını kapsar. Bu bölümde sosyo-mekansal ayrışma içeren sınıf, beceri, gelir, ırk, etnik köken, toplumsal cinsiyet farklılıkları ile birlikte üretim organizasyonunun ve insan-doğa ilişkisinin dönüşümü ile ortaya çıkan dılşanmışlıklar ve kentsel ekolojik yıkım incelenir. Derste ders sunumu, öğrencilerin makale yorumları, sınıf içi tartışma, küçük eğitim grupları ve araştırma projeleri gibi yöntemler kullanılır.

Koordinatörleri
Elvan Gülöksüz
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024