Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / TES 122E - Anlatım Teknikleri II: Görsel İletişim ve Perspektif
 

TES 122E - Anlatım Teknikleri II: Görsel İletişim ve Perspektif

Dersin Amaçları

1. Çizim ve konstrüksiyon arasındaki kuvvetli karşılıklı ilişkiyi anlamak,
2. Karar vermede iletişim deneyimleri ve çizimin uyumunu sağlamak,
3. Çizgi karakteri, kontur, ton ve doku, mekan ve strüktür dilini öğrenmek,
4. Haritalandırma, diyagram oluşturma, senaryo ve süreç belgeleme gibi farklı dışsallaştırma ve görselleştirme tekniklerini öğrenmek,
5. Grafik tasarımın temel ilkelerini etkin kullanarak kompozisyon, kolaj ve poster hazırlama tekniklerini öğrenmek.

Dersin Tanımı

1. Basit geometrik şekillerin serbest el perspektifleri,
2. Aksonometrik perspektifler,
3. Tek ve iki kaçışlı perspektiflerin kuralları,
4. Bakış noktası, bakış açılarının düşeyde ve yatayda farklılıkları,
5. Perspektifte nesneyi veya yapıyıortamında göstermek,
6. Ortografik ve aksonometrik çizimlerde gölge,
7. Detay perspektiflerine örnekler ve denemeler,
8. Tasarlama sürecinde sunuş aşamasındaki perspektiflerin tanıtımı,
9. Bezeme ve tonlama teknikleri,
10. Dışsallaştırma ve görselleştirme teknikleri: Haritalandırma (bilişsel, davranışsal, mekânsal vb.), diyagram oluşturma, eskiz, duygu-hikaye ve senaryo panoları,
11. Sunum teknikleri: Grafik tasarımın temelleri, kompozisyon, kolaj, poster, infografi-tipografi ve sembol kullanımı.

Koordinatörleri
Aslı Ulubaş Hamurcu
Mine Özkar Kabakçıoğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024