Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 4902E - Diploma Projesi
 

SBP 4902E - Diploma Projesi

Dersin Amaçları

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümündeki eğitim ve öğretim bütününü oluşturan tüm disiplin alanlarındaki: sosyal, teknik ve mesleki derslerden elde etmiş olduğu beceri ve karar verme yeteneğini kanıtlayan bir projenin hazırlanmasıdır.

Dersin Tanımı

Belirlenen proje alanının bölgesi içinde doğal,sosyo-ekonomik ve yapılaşmış çevre verilerinin
elde edilmesi ve analizi, değerlendirilmesi ve sentezi yoluyla senaryo seçenekleri oluşturulması
Gelişimine yönelik ilke, strateji ve politikaların ortaya konulması
Farklı aktörlerin katılımı, yasal ve yönetimsel çerçevenin göz önünde bulundurulması
Planlama hiyerarşisi kapsamında değişik ölçeklerde alternatifli kentsel gelişim planlarının
hazırlanması
Bu zamana kadar almış olduğu eğitimden elde ettiği planlama, tasarım, uygulama becerisi ve
karar verme yeteneğinin bağımsız kişisel çalışma şeklinde ölçülmesidir

Koordinatörleri
Aliye Ahu Gülümser
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024