Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / PEM 331 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ağaçlandırma ve Dikim Teknik.
İngilizce Forestration & Plantation Techniques
Dersin Kodu
PEM 331 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
3 2 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Meltem Erdem Kaya
Meltem Erdem Kaya
Dersin Amaçları 1.Peyzaj mimarlığı uygulamalarında bitkisel materyal seçimine yönelik temel bilgilerin verilmesi
2.Genel ekim ve dikim yöntem ve tekniklerinin açıklanması
3.Özel plantasyon yöntem ve tekniklerinin açıklanması
Dersin Tanımı Ağaçlandırmada bitkisel materyal seçimi. Dikim sahası hazırlanması. Genel ekim ve dikim yöntemleri ve teknikleri. Özel plantasyon yöntem ve teknikleri kapsamında, büyük ağaçların dikim teknikleri ile süs çalıları, tırmanıcı ve sarılıcı bitkilerin dikim teknikleri. Kent içi ve kırsal alan yol ağaçlandırmaları. Yeşil kuşak tesisleri. Peyzaj rehabilitasyon çalışmalarında dikim teknikleri, sulama, gübreleme ve budama teknikleri
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrencilerin;
1. Peyzaj Mimarlığı uygulamalarında kullanılacak bitkisel materyali seçebilme
2. Peyzaj mimarlığı uygulamalarında ekim ve dikim aşamasında uygulamayı kontrol edebilme
3. Peyzaj Mimarlığı uygulmalarında özel dikim yöntemlerine hakim olma ve uygulamayı kontrol edebilme
4. Peyzaj Mimarlığı uygulmalarında sulama, gübreleme ve budama işlemlerine yönelik gerekli kontrolleri yapabilme
5. Kent içi ve kent dışı yol ağaçlandırma çalışmalarını organize edebilme
6. Peyzaj Mimarlığı projelerinde bitkisel materyale ait genel uygulama planlarını hazırlayabilme ve organize edebilme becerilerini kazanır
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar karartılabilen sınıf, projeksiyon
Diğer
Ders Kitabı Dirik, H., 2008., Plantasyon (Bitkilendirme ve Dikim) Teknikleri, İ.Ü. Orman Fakültesi
Diğer Referanslar BRADSHAW, A., Trees in the Urban Landscape: Principles and Practice, London; New York: E&FN Spon. 1995.
ARNOLD, H.F., Trees in Urban Design, Second edition, Van Nostrand Reinhold Company, Newyork. 1993.
PHILLIPS, LEONARD E., Urban trees: A Guide for Selection Maintenance, and Master Planning, McGraw-Hill New York. 1993.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022