Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 208 - Şehir Ekonomisi
 

SBP 208 - Şehir Ekonomisi

Dersin Amaçları

Dersin amacı, şehir ve bölge planlama öğrencilerinin planlama kararlarında önem arzeden ekonomik dinamikleri, aktörleri ve olası etkilerini kavramalarını sağlamaktır.

Dersin Tanımı

Kentlerin ortaya çıkışından günümüze, temel olarak üretim şekli ve coğrafyasındaki değişim ve dönüşümler, kentlerin ekonomisini ve makroformunu belirleyici olmaktadır. Bu ders kapsamında, zaman içinde üretim süreçleri ve kent ekonomilerindeki değişimler; sanayileşme ile kent ilişkisi, üretim dışı ekonomik faaliyetlerin yükselişi, bilgi ekonomisine geçiş; ekonomik işlevlerin mekansal dağılımı, yığılma ekonomileri ve etkileyen faktörler; kümeler; kentsel rant oluşumu; gayrimenkul geliştirme süreçleri; emek ve işgücü piyasası; yeşil ekonomi; kentsel politika ve kamu finansmanı konuları ele alınacaktır.

Koordinatörleri
Emine Ferhan Gezici Korten
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024