Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 4018E - Kentsel Dönüşüm Mod.& Uyg.
 

SBP 4018E - Kentsel Dönüşüm Mod.& Uyg.

Dersin Amaçları

Dersin amacı, günümüzde giderek artan afet risklerini planlama aşamasında minimize etmeye yönelik önlemler ile mevcut afet risklerinin, risk azaltma yoluyla bertaraf edilmesini kentsel dönüşüm model ve uygulamalarının tartışılmasıdır.
The aim of the course is to discuss the precautions to minimize today's gradually increasing disaster risks at the planning stage and the current disaster risks through risk reduction, cutting-off urban regeneration models and implementations.

Dersin Tanımı

Afet kavramı, türleri, risk kavramı, riski tanımlama yöntemleri, afetlerin önlenmesinde planlamanın rolü ve mevcut risklerin azaltılmasında uygulanan yöntemler, afet yönetimi kapsamı, çeşitli ülke sistemleri ve Türkiye afet yönetimi hukuki altyapısı, kentsel sakınım planı süreci ve afet etkilerini minimize etme yol ve yöntem örnekleri

Conceptual and methodical information about concept of disaster, its sort, the concept of risk. The role of planning in preventing disasters effects and the risk mitigation methodology. Disaster management and comparison in juridical infrastructure between Turkey and other countries.
Planning systems consisting action plans focusing on mitigation of risks in order to minimize disaster's effect

Koordinatörleri
Yasin Bektaş
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024