Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 361E - Rölöve ve Restorasyon Stüdyosu
 

MIM 361E - Rölöve ve Restorasyon Stüdyosu

Dersin Amaçları

1- Geleneksel ve ileri belgeleme teknikleri hakkında temel bilgileri aktarmak
2- Tarihi yapı ve çevrelerin belgelenmesi ve araştırılması konusunda temel ilkeleri aktarmak ve alan çalışması deneyimi kazandırmak
3- Koruma projesi süreçlerine yönelik temel teknik beceriyi kazandırmak
4- Tarihi yapı – yeni tasarım ilişkisinde temel yaklaşım ve ilkeleri aktarmak
5. Mimarın koruma projesindeki rolü ve sorumlulukları hakkında farkındalık oluşturmak

Dersin Tanımı

Uygulamaya dayalı olan bu ders, mimari belgeleme ve araştırma üzerine yoğunlaşan ve bir koruma projesinin hazırlanmasında izlenen metodolojiyi kullanır. Mimari belgeleme, malzeme, hasar ve dönem analizi, restitüsyon, restorasyon ve yeniden işlevlendirme aşamalarından oluşan projelendirme sürecinin tüm adımlarını içerir. Geleneksel ve ileri belgeleme tekniklerinin yerinde uygulamalarla tanıtılmasının yanı sıra, her öğrenci grubu, dönem çalışması olarak yukarıda belirtilen adımları içeren bir proje geliştirmek amacıyla tarihi bir yapı üzerinde çalışır. Mimari dokümantasyon sürecine eşlik eden tarihsel araştırma, tarihi belgeler, haritalar, çizimler, gravürler, kitaplar, fotoğraflar vb. farklı kaynaklar, yapı ve çevresinin tarihsel bağlamının anlaşılmasına katkı sağlar. Ayrıntılı inceleme ve analiz çalışmaları, özgün malzeme ve yapım teknolojisi ile mevcut sorunlar hakkında bilgilere ulaşılmasını sağlar. Projelendirme süreci, yapının korunmasına yönelik farklı ölçek ve kapsamda müdahalelerin yanı sıra işlev önerilerinin geliştirilmesini de içerir. Bu nitelikleri ile ders, öğrencinin meslek yaşamında tarihsel çevrelerde karşılaşacağı durumlar için temel bir altyapı oluşturmaktadır.

Koordinatörleri
Filiz Ayaz
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024