Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / PEM 242E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Peyzaj Ekolojisi
İngilizce Landscape Ecology
Dersin Kodu
PEM 242E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Meltem Erdem Kaya
Meltem Erdem Kaya
Dersin Amaçları 1. Ekoloji ve peyzaj ekolojisi kavramlarının irdelenmesi
2. Ekolojik faktörlerin peyzaj tasarımı ile ilişkisinin irdelenmesi
3. Ekolojik sorunlar ve alınabilecek önlemlerin tartışılması
Dersin Tanımı Ekoloji ve Peyzaj ekolojisi kavramları. Ekolojik faktörleri oluşturan; klimatik, toprak, reliyef, biyotik faktörlerin tanımı, ekolojik önemi ve peyzajdaki işlevleri belirtilmektedir. İnsan etkisinden kaynaklanan zararlı ekolojik faktörler ve bunların peyzaj üzerindeki baskıları kapsamında: Hava, su, toprak, radyasyon, gürültü kirliliği tanımları, ekolojik önemi ve peyzaj elemanları ile olan karşılıklı ilişkileri.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrencilerin;
1.Temel ekoloji kavramlarına hakim olma
2. Ekolojik fatörlerin peyzaj tasarım sürecindeki rolünü tartışabilme
3. Ekolojik sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik fikir üretebilme
4. Peyzaj tasarımı ve ekoloji bilimi arasındaki ilişkiyi kurabilme
5. Ekosistem kavramını tüm bileşenleri ile kavrayabilme
6. Peyzaj tasarım örneklerini ekoloji kriterleri açısından değerlendirebilme becerilerini kazanır
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Forman, R.T.T. 2009. Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions, Cambridge: Cambridge University Press.
Diğer Referanslar Alberti, M. 2008. Advances in urban ecology: integrating humans and ecological processes in urban ecosystem, New York: Springer
Brown, R.D. and Gillespie, T.J. 1995. Microclimatic Landscape Design: Creating Thermal Comfort and Energy Efficiency, John Wiley & Sons, Inc.
Hough, M., 2002. Cities & Natural Process: A Basis For Sustainability, Chapter 1-2-3-6, Routledge, Taylor &Francis Group.
Marzluff, M.J. et.al. 2008. Urban Ecology: and international perspective on the interaction between humans and nature, New York: Springer
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020