Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / PEM 152E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Doğal Sistemlerle Tasarım
İngilizce Natural Systems and Design
Dersin Kodu
PEM 152E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Meltem Erdem Kaya
Dersin Amaçları 1. Bir ortam ve sistem olarak doğanın tüm bileşenleri ile tanıtılması
2. Tasarım ve doğa arakesitinde yer alan temel kavramların tanıtılması
3. Doğa ile birlikte tasarım araçlarının ve kavramsal yaklaşımların tartışılması
Dersin Tanımı Bir ortam olarak doğanın tüm bileşenleri ile ele alınması. Doğanın işleyişi ve ekosistem kavramı. Doğa ile birlikte tasarım. Sibernetik bağlam ve ekolojik tasarıma giriş. Topoğrafya ve peyzaj. Topoğrafik harita analiz yöntemleri. Formlarına göre topoğrafya çeşitleri. Arazi formlarının fonksiyonel kullanımları. Mekansal tanımlama, manzara kontrolü, iklim kontrolü ve yönlendirme etkisi. Bir doğal kaynak olarak su. Suyun işlevsel ve görsel kullanımları. Bitkisel elemanlar ve bitkisel elemanların işlevsel, mimari, estetik kullanımları.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrencilerin;
1. Doğal sistemler ve ekolojiye ilişkin kavramları tanımlayabilme
2. Arazi formlarının temsil edebilme ve oluşum olaylarını tanımlayabilme
3. Doğaya ait bileşenleri tanımlayabilme ve tasarıma entegre edebilme
4. Peyzaj Mimarlığı mesleğinin güncel açılımlarına ve içeriklerini tanımlayabilme
5. Peyzaj tasarım örneklerinin tasarım kültürü ve doğa bilimleri arakesitinden kritiğini yapabilme becerilerini kazanır.
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Design With Nature,Ian Mcharg, New York : J. Wiley, c1992
Diğer Referanslar Nature Design, from inspiration to innovation / edited by Museum für Gestaltung Zürich, Angeli Sachs ; essays by Barry Bergdoll, Dario Gamboni and Philip Ursprung
MUTLOCH, J.L., Introduction to Landscape Design, New York, Van Nostrand Reinhold, 1991
BOOTH, N.K., Basic Elements of Landscape Architectural Design, Illinois, Waveland Press, 1990
Hough, M., 2004 Cities & Natural Processes. A Basis For Sustainibility,
Nagel,R., 2004, Encyclopedia of Landforms & Other geological features
Odum,E.,P., Barrett, G.,W., Fundamentals of Ecology
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024