Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / PEM 342 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kırsal Peyzaj Planlaması
İngilizce Rural Landscape Planning
Dersin Kodu
PEM 342 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Meltem Erdem Kaya
Dersin Amaçları 1. Doğal alanlar, milli parklar, doğa koruma alanları bilimsel rezerv alanları, sulak alanlar, doğa parkları ve doğa anıtlarını planlama tekniklerinin öğrenciye verilmesi
2.Kırsal peyzaj bileşenlerinin planlama ve tasarım açısından değerlendirilmesi
3.Kırsal peyzajı konu alan planlama sürecinin irdelenmesi
Dersin Tanımı Doğal alanlar, milli parklar, doğa koruma alanları, bilimsel rezerv alanlar, biosfer rezerv alanlar, sulak alanlar, doğa parkları ve doğa anıtları açıklanmaktadır. Kırsal peyzaj içerisinde, tarımsal peyzaj, orman peyzajı, rekreasyon alanları, orman içi dinlenme alanları açıklanmaktadır. Peyzaj sorunlarından toprak, su ve rüzgar erozyonları, kırsal peyzaj sorunları doğa onarımı.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrencilerin;
1. Kırsal peyzaja ilişkin peyzaj mimarlarının çalışma konularını tanımlayabilme
2. Kırsal peyzaj bileşelerini kavramsal çerçevede değerlendirebilme ve analiz edebilme, mekansal ilişkileri çözebilme
3. Kırsal peyzajı konu alan planlama çalışmalarına yönelik karşılaşılabilecek sorunların çözümüne yönelik fikir üretebilme
4. Kırsal planlamada izlenen yöntemleri tanımlayabilme
5. Kırsal peyzaj kapsamı içerisinde yer alan tarımsal peyzaj, orman peyzajı, rekreasyon alanları, orman içi dinlenme alanları gibi spesifik konulara yönelik tasarım ve planlama çalışmalarını organize etme ve değerlendirebilme
6. Kırsal peyzaj yönelik planlama sürecini organize etme ve değerlendirebilme becerilerini kazanır.
Önkoşullar PEM 242 MIN DD veya PEM 242E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Dirik, H. 2005. Kırsal Peyzaj: Planlama ve Uygulama İlkeleri, İstanbul Üniversitesi Yayını.
Diğer Referanslar Hart, J.F. 1998. The Rural Landscape. John Hopkins University Press.
Kendle, T. and Forbes, S. 1997. Urban Nature Conservation: Landscape Management in the Urban Countryside. Taylor & Francis.
Curry, N., Countryside Recreation, Access and Land Use Planning, E&FN SPON
Selman, P. 2006. Planning at the Landscape Scale, Routledge.
Bishop, K. and Philips, A. 2004. Countryside Planning: New Approaches to Management and Conservation. Earthscan.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020