Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 252 - Konut ve Yöre Planlaması
 

SBP 252 - Konut ve Yöre Planlaması

Dersin Amaçları

Bu ders konut ve barınma problemlerini, konut politika ve stratejilerini, doğal ve sosyal çevre dengesi içinde konut alanlarının gelişimi ve tasarlanması konularında bilgi, beceri ve etik değerleri vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak; Konut alanlarında yöre planlaması ilkeleri; Konut alanlarının yerseçimi ve geliştirilmesinde fiziksel, doğal ve sosyal çevre etkileri; Konut alanlarında yapılaşma ve nüfus yoğunluğu ile konut tipi ilişkileri; Konut grupları ile ilgili tipolojiler ve tasarım ilkeleri; Yüzeyleme, drenaj, teknik altyapı; Konut sorunu ve Konut politikaları ile ilgili göstergeler; Türkiye'de uygulanan konut politikaları ve konut üretimi; Değişik toplu konut uygulamalarının değerlendirilmesi konuları ders kapsamında irdelenmektedir.
Saha çalışması olarak öğrenci tarafından seçilen bir örnek alanda, çeşitli konut projeleri üzerinde, ders konularına yönelik olarak değerlendirmeler yapılması sağlanacaktır.

Dersin Tanımı

Hızlı bir kentleşme süreci içinde bulunan ülkelerde karşılaşılan önemli sorunlardan biri yerleşme ve konut alanlarının nicelik ve niteliksel olarak yetersizliğidir. Derste konut-barınma sorunu, çözüm stratejileri ve politikalarının değerlendirilmesi, konut alanlarının doğal ve sosyal çevre ile uyum içinde planlanması için gerekli bilgi ve becerilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında öğrencilerin çeşitli örnek alanlarda yöre analizleri yapmaları ve değerlendirmeleri istenmektedir.

Koordinatörleri
Funda Yirmibeşoğlu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2018