Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 316 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Konutta Mekan Kullanımı & Değ
İngilizce SPACE USE AND EVALUATION IN HOUSING
Dersin Kodu
MIM 316 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülçin Pulat Gökmen
Dersin Amaçları Konutlarda mekan kullanımı konusunun çevre-konut-kullanıcı açısından irdelenerek öğrencinin bu konuda görüş oluşturabilecek düzeyde bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Mekan, ev, konut tanımları ve türleri, kavramlar; Mekan kullanımı, gereksinmeler, insan-mekan boyutu, kültür, sosyal düzen, mahremiyet, sosyal etkileşim; mekan değerlendirme, değerlendirme kavramı ve kullanım sonrası değerlendirme; Tarihte konut ve mekan kullanımı, Türk evinde mekan kullanımı, ölçek, sosyal düzen, örüntü, kimlik, iç-dış ilişkisi, zaman, mekan, esneklik; Modern konut kavramı, kübik evler, plandaki değişim, dil, sözsüz iletişim, mekanların ihtisaslaşması, kişiselleştirme; Gecekonduda mekan kullanımı, aidiyet, katılım, organizasyon, kalabalıklık, kavramı; Apartmanlar ve mekan kullanımı, toplu konut kavramı, mekan ve mesafeler, kişisel, sosyal, kamusal mesafeler, anlam; Sosyal Konut kavramı, gecekondu önleme bölgeleri, kooperatifler, sayı, düzen, anonimlik; Yeni konut eğilimleri, sınırlar, güvenlik, ayrışma.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı THE LANGUAGE OF SPACE, Bryan , Lawson, Architectural Press, Oxford, Boston, 2001.
Diğer Referanslar APARTMAN, Galata’da Yeni Bir Konut Tipi, Ayşe Derin Öncel, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2010.

GECEKONDU GEZEGENİ, Mike Davis, Metis Yayınları / Tarih Toplum Felsefe Dizisi, Metis Yayıncılık, İstanbul, 2007.

MEKAN, KÜLTÜR, İKTİDAR, Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler, der.Ayşe Öncü, Petra Weyland, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.

İSTANBUL 1900-2000 KONUTU VE MODERNLEŞMEYİ METROPOLDEN OKUMAK, Uğur Tanyeli, Akın Nalça Kitapları 2, Ofset Yayınevi ve Matbaacılık San, İstanbul, 2004.
İSTANBUL’DA SOYLULAŞTIRMA, ESKI KENTIN YENI SAHIPLERI, David Behar, Tolga İslam, Bilgi Üniv. Yayınları 122, İstanbul, 2006.

KÜLTÜR, MIMARLIK, TASARIM, Amos Rapoport, Yapı Yayın 105, İstanbul, 2004.

KENTLERİN DÖNÜŞÜMÜ, Kent Teorisi ve Kentsel Yaşam, David C. Thorns, Soyak Yayınları, İstanbul, 2004

BARAKA'DAN GECEKONDUYA,Tansı Şenyapılı, İletişim Yayınevi, İstanbul, 2004

KÜLTÜR FRAGMANLARI; Türkiye’de Gündelik Hayat, Deniz Kandiyoti, Ayşe Saktanber, Metis Yayınları, İstanbul, 2002.

MODERNİZM VE ULUSUN İNŞAASI; Erken Cumhuriyet Türkiye’sinde Mimari Kültür, Sibel Bozdoğan, Metis Yayınları, İstanbul, 2002.

COGİTO: Bir Anatomi Dersi: Ev, Sayı:18, Yapı Kredi Yayınları, Üç Aylık Düşünce Dergisi, İstanbul, 1999.

TÜRKİYE’DE MODERNLEŞME VE ULUSAL KİMLİK, Ed. S.Bozdoğan and R. Kasaba, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1998.

DEĞIŞEN TOPLUM YAPISI, Mübeccel B. Kıray , Bağlam Yayıncılık, İstanbul,1998

TOPLU KONUTLARDA NİTELİK SORUNU, Cilt 1: Toplu Konut Uygulamalarında Niteliksel Değerleri Araştırmaya Yönelik Bir Çevre Analizi, (Y. Dülgeroğlu, S. Aydınlı, G.Pulat), Konut Araştırmaları Dizisi:4, TC Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ankara, 1998.

MEKAN ÖRGÜTLENMESİ, Şengül Öymen Gür, Gür Yayıncılık, Trabzon, 1996.

75 YILDA DEĞİŞEN KENT VE MİMARLIK, Ed. Y. Sey, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, 1996.

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ANADOLU’DA KONUT VE YERLEŞME, Ed. Y. Sey, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı,İstanbul, 1996.

KONUT MEKANI KAVRAMININ TİPOLOJİK TEMELLERİ, Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel, İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, 1995, İstanbul.

İNSAN VE KÜLTÜR, B. Güvenç, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1994.

THE MEANING AND USE OF HOUSING: International Perspectives, Approaches and Their Applications, Ed. E. G. Arias, Avebury, Athenaeum Press Ltd., UK, 1993.

DAR GELİRLİ KENTLİLERİN KONUT SORUNU VE SORUNA SOSYAL İÇERİKLİ MEKANSAL ÇÖZÜM ARAYIŞLARI , Gülçin.Pulat, Batıkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği (Kent-Koop) yayını, Volkan Matbaacılık, Ankara, 1992

TOPLUMSAL DEĞIŞME KURAMLARI VE TÜRKIYE GERÇEĞI, E. Kongar, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985.

MODERNLİĞİN ELEŞTİRİSİ, Alan Turraine, Yapı Kredi Yayınları, 1992.

HOUSING, DWELLINGS AND HOMES: Design Theory, Research and Practice, R. Lawrence, John Wiley&Sons,UK, 1987.

100 SORUDA TÜRKIYEDE ŞEHIRLEŞME KONUT VE GECEKONDU, Ruşen Keleş, Gerçek Yayınevi, 1983.

MİMARLIKTA BİÇİM VE MEKANIN DİLSEL YORUMU ÜZERİNE, Atilla Yücel, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1981.

DEĞERLENDİRMEDE TEMEL SORUNLAR VE MİMARLIKTA DEĞERLENDİRME, Yıldız Sey, Mete Tapan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Yapı Araştırma Kurumu Yayınları, Sayı:1, İstanbul, 1976.

HOUSE, FORM AND CULTURE, A. Rapoport, Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1969.

MEKANIN POETİKASI, Gaston Bachelard, Aykut Derman, Kesit Yayıncılık, İstanbul, 1996.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020