Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / EUT 222 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 • Giriş -Tarihöncesi/Tarihsonrası-Mağara resmi,
2 • Neolitik Çağ - • Mezapotamya
3 • Mısır Uygarlığı
4 • Ege ve Yunan Uygarlıkları
5 • Bizans (Doğu Roma), Ortaçağ Avrupası, Romanesk, Gotik
6 • Rönesans
7 • Barok Sanatı
8 • Rokoko Uslubu - Osmanlı Batılılaşması
9 • Endüstri Devrimi - 19. yüzyıl Sanatı
10 • 19. yüzyıl Sanatı: Romantizm
11 • 19. yüzyıl Sanatı:Realism, Pre-Raphaelites, Art Nouveau, Judenstil
12 • İzlenimcilik ve Dışavurumculuk
13 • 20. yüzyıl sanatı, Kübizm, Fauvism, Mavi Süvari, Fütürizm Akımları ve Dada Hareketi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024