Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 341E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Şehircilik ve İmar Hukuku
İngilizce Urbanism and Planning Law
Dersin Kodu
MIM 341E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
3 2 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Ocakçı
Dersin Amaçları 1. Öğrencinin şehir planlama süreçleri ile mimari ölçek bağlantısını algılamasını sağlamak;
2. Kentsel çevre sorun ve potansiyellerinin yorumlanması, seçeneklerin
tartışılması;
3. Kent planlama ve uygulamasının yasal araçları konusunda bilgi vermek
Dersin Tanımı Şehir Planlama süreci ve tarihsel gelişimi. Şehirsel öğeler: Çalışma, yaşama, dinlenme alanları ve ulaşım. Yerleşme yoğunlukları ve yapılaşma katsayıları. İmar planları, amaçları ve uygulama araçları. İmar kanunu ve yönetmelikleri ile mimarlık ilişkileri. Şehirsel Tasarım İlkeleri. Şehirsel mekan dokusunun oluşumu. Ödev çalışması: Tarihsel süreç içinde gelişmiş bir şehir parçasında, şehirsel öğelerin mekan dokusunun analizi, problemlerin tanımlanması ve öneriler.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Kentsel gelişim süreçleri üzerinde çok boyutlu yerel ve küresel etkileri anlamak
2. Kentin farklı karakteristik alanlarının özelliklerini kavramak ve olası gelişmeler konusunda duyarlı olmak
3. Farklı ölçeklerde planlama faaliyetlerinin yasal ve yönetsel süreçleri, uygulama sürecini
yönlendiren yasa ve yönetmeliklerden haberdar olma, anlama ve öğrenme ve uygulama ve
kullanma
4. Planlama ve tasarım kararları üretiminde hakçalık, kamu yararı, sosyal adalet ve etik değerleri
sahiplenme ile ilgili haberdar olma, anlama ve öğrenme ve uygulama ve kullanma
5. Ulusal ve uluslar arası platformda kabul görmüş değerler ile sözleşmeler, anlaşmalar ve
yönetmeliklere uygun karar alma ve alınan kararlarda toplumu yönlendirebilme ile ilgili haberdar
olma, anlama ve öğrenme
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Schwalbach, G., 2009, Basics Urban Analysis, Birkhausel Basel, Berlin.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020