Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 111E - Proje 1
 

SBP 111E - Proje 1

Dersin Amaçları

1 - Fiziksel ve sosyal çevreyi kavrama, ölçek, iklimsel veriler, yapılaşmış çevre ve ögeleri, alan çözümlemesi, yerleşme nüfusu, hareketlilik, aidiyet, birey, toplum yerseçimi gibi konuların tanıtılması
2 - Serbest el grafik anlatım becerisinin, yazılı- sözlü iletişim ve modelleme teknikleri ile problem tanımlama ve çözme becerisinin kazandırılması
3 - Sürdürülebilirlik ve yerleşme kimliği bilincinin kazandırılması ve takım çalışması içinde aktarılması

Dersin Tanımı

Çizim araç-gereçleri, maket-malzeme tanıtımı; yazılı, sözlü, serbest el ile grafik ve çizgisel anlatım, ölçek ve harita bilgisi, plan, kesit, görünüşlerle ilgili bilgilenme; doğal yapı elemanları ve yerleşme ilişkileri, yerleşme kimliği, topoğrafya ve doğal yapı analizleri, analizlerle ilgili uygulamalar ve sentez. Bilgilenme düzeyinde verilen konular; insan ve insan topluluğunun gelişimi ve mekan farklılaşması, alansal ilişkiler, fonksiyon-alan ilişkisi, ulaşım, kentsel mekan, görme-algılama, kentsel mekanı oluşturan elemanlar, imaj. Yapı, yapı ölçeği, kat alanı katsayısı (KAKS), taban alanı sayısı (TAKS), hacim, yapı düzenleri, yoğunluklar, bina yakın çevresinden şehir ölçeğine farklı mekanlarda analiz ve ifade teknikleri, sokak, meydan, açık alan, yeşil alan, insan ölçeği. Proje kapsamında yapılan tüm çalışma ve denemelerin teknik bir anlatımla ifadelendirilmesi.

Koordinatörleri
Başak Demireş Özkul
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024