Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / ICM 122 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimarlık Tarihi I
İngilizce History of Architecture
Dersin Kodu
ICM 122 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Deniz Çalışır Pençe
Dersin Amaçları Farklı kültür, inanış, sosyo-ekonomik yapı ve coğrafyaların mimarinin form ve anlam dünyasını belirlemedeki etkisi ile ilgili bilgi vermek,
Mimarinin form, mekan ve tasarım dilini tartışmak,
Mimari, iç mekan ve mobilya tasarımlarını bütüncül yaklaşımla tanıtmak,
Farklı medeniyetlerin malzeme, yapı, konstrükisyon sistemleri ve teknolojilerini karşılaştırmaktır.
Dersin Tanımı Prehistorik devirden 19. yüzyıla batı mimarlığının başlıca biçem özellikleri, ilişkiler, etkileşim ve süreklilik; dinsel mimarlık, temsili mimarlık ve günlük çevre yapılarından, toplum ve kültür çevresi içinde örnekler; resim, heykel ve el sanatları ve bunların mimarlıkla ilişkileri; konstrüksiyon çeşitleri, plan tipleri, iç mekan tasarımı ve bezemesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I.Tarih öncesi çağlardan 19.yy a değişen coğrafi, toplumsal yapı ve inanışların mimarlığın biçim ve işlevini nasıl etkilediğini anlayabilme,
II.Mimari form, mekan ve tasarım dilini kavrayabilme,
III.Mimari niteliklerin (malzeme, konstrüksiyon ve yapım teknolojilerinin) kronolojik gelişimini anlama,
IV.Mimarinin estetik ve sembolik değerini değerlendirebilme,
V.Mimarlık ve iç mekan tasarımının yaygın birlikteliğini kavrama,
VI.Tarihi süreçte değişen mimari üslupları karşılaştırabilme,
VII.Mimarlık tarihindeki önemli ve ikonik binaları tanıyabilme,
becerilerini kazanır.
ı.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer Öğrencilerden dersi daha iyi anlamaları için haftalık okuma, ödev ve sözlü sunum yapmaları beklenmektedir.
Ders Kitabı Roth, L., 2002 Mimarlığın Öyküsü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
Diğer Referanslar Harwood, B, M. Bridge, C. Sherman, Architecture and Interior Design Through the 18.th Century, Prentice Hall, New Jersey, 2002.
Martin, R., Greek Architecture, Faber and Faber, London, 1988.
Pevsner, N., 1970. Avrupa Mimarisinin Anahatları , çev. Selçuk Batur, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü, İstanbul.
Trachtenberg, M., Architecture: From Prehistory to Postmodernity, Harry N Abrams, 2002.
White, K. D., Roman Architecture, London, 1984.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020