Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 433E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sağlıklı Kentler
İngilizce Healthy Cities
Dersin Kodu
SBP 433E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Handan Türkoğlu
Handan Türkoğlu
Dersin Amaçları 1. Sağlıklı kentler kavramının tanımlanması
2. Şehirsel, çevresel, sosyal ve ekonomik çevrelerde kent sağlığı konularının irdelenmesi
3. Yaşam kalitesi ve genel kent sağlığı parametrelerinin değerlendirilmesi ve tartışılması
Dersin Tanımı Şehirsel ölçekte sağlık hedefleri, konut alanlarında sağlık kalitesi, fiziksel aktivite ve sağlık, afetlere karşı güvenlik, kentsel suç, trafik güvenliği, sosyal ilişkiler ve bağlılık, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişimi, sosyal servisler, istihdam ve çalışma koşulları, şehirsel estetik, sağlık profili ve sağlık etki değerlendirilmesi.
Dersin Çıktıları 1. Şehir planlama çerçevesinde kent sağlığının önemini kavrama
2. Sağlıklı kentler kavramını farklı boyutlarıyla tartışma ve analiz etme
3. Şehir planlama sürecinin sağlıklı kentleri oluşturan parametreleri ile ilişkilendirilmesi
4. Şehirler için sağlık profili ve sağlık etki değerlendirmesi kavramı hakkında bilgilenme
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Barton, Hugh and Tsourou, Catrine, 2000, Healty Urban Planning, Published on behalf of the WHO Regional Office for Europe by Spon Press
Diğer Referanslar Wilkinson, R. And Marmot, M. (eds. by) 1998, Social Determinants of Health, the Solid Facts, WHO, Copenhagen
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024