Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / EUT 237E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Endüstri Tasarımında Strüktür
İngilizce Structure in Industrial Design
Dersin Kodu
EUT 237E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Demet Günal Ertaş
Dersin Amaçları 1. Endüstri ürünleri tasarımında faydalanılacak temel strüktürel prensipleri öğretmek,
2. Strüktürün tasarım alanındaki rolünü anlatmak,
3. Strüktür ile diğer tasarım kavramları arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını sağlamak.
Dersin Tanımı Tasarımlarda görülen strüktürler ve türleri, Kabuklar, Çerçeveler, Levhalar, Membranlar, Şişme sistemler, Asma gergi sistemler, Uzay kafes sistemler, Bu strüktür sistemlerinin genel özellikleri, Fiziksel özellikleri, Temel strüktürel prensipler, Strüktür tiplerinin tasarımlara etkileri, Tasarımlarda görülen strüktürler ve malzemeler, Tasarımda strüktürün önemi, biçim, strüktür, malzeme ilişkileri, Tasarımda strüktür üzerindeki etkenler, Strüktürün diğer tasarım kavramları ile ilişkisi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Temel strüktür prensiplerini, fizik ve mukavemet kurallarını bilir,
2. Ürünlerde tasarlanacak strüktürleri tanır,
3. Farklı strüktürlerin özelliklerini, tasarıma katacaklarını bilir ve tasarımlarında kullanır,
4. Strüktür bilgilerini tasarımda kullanma, değerlendirebilme bilgi ve becerisini kazanır,
5. Ürün tasarımında strüktür, malzeme, biçim, işlev gibi değişkenler arasındaki ilişkileri bilir ve değerlendirir.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Hann M. (2012), Structure and Form in Design: Critical Ideas for Creative Practice, MIT Press, USA.

Ashby, M. (2011). Material Selection in Mechanical Design. Burlington: Elsevier.

Engel, H. (2004). Strüktür Sistemleri, Tasarım Yayın Grubu, İstanbul.

Günal Ertaş, D., Bayazıt, N. (2007). Endüstri Ürünleri Tasarımında Strüktür, İ.T.Ü. Dergisi/d, Journal/d of Engineering- IstanbulTechnical University, Istanbul.

Lesko, J. (2008). Industrial Design: Materials and Manufacturing Guide, New Jersey:, John Wiley&Sons Inc.

Ulrich K.T., Eppinger S.D. (2007). Product Design and Development, 4th Edition, Mc Graw Hill Company.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024