Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 244 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yapı Elemanları Tasarımı
İngilizce Building Element Design
Dersin Kodu
MIM 244 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
- 1 3 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülten Aslıhan Ünlü
Dersin Amaçları Öğrenciye, öncelikli ölçütler ile yapı elemanı sistemleri tasarlama ve yapısal tasarım becerisinin - gerekli tasarım düzeylerinde teknik bilginin entegrasyonuna temel teşkil edecek biçimde – kazandırılmasıdır.
Dersin Tanımı Yapı elemanlarının analizi, tasarımı ve bütünlenmesi: dış duvar sistemleri (atmosfer ve toprakla ilişkili duvarlar), pencere ve kapı sistemleri, döşeme sistemleri (zemine oturan, normal ve altı açık döşemeler, asma tavanlar, yükseltilmiş döşemeler), düşey sirkülasyon sistemleri (rampa ve merdiven), çatı sistemleri (düz ve eğimli çatılar), iç bölme sistemleri (sabit ve hareketli iç duvarlar). Yapısal tasarım ile ilgili gereksinimler, ölçütler, olanaklar çerçevesinde yapı elemanı sistemlerinin tasarımı. Yapı elemanları sistemlerinin, bütüncül bakış açısı doğrultusunda birbirleri ile bütünlenmesi.
Uygulama – Stüdyo Çalışması: Verilen ölçüt ve sınırlara göre her bir yapı elemanı ve bileşeninin analizi, tasarımı ve bütünlenmesi.
Dersin Çıktıları Tasarım Düşüncesi Becerisi: Net ve kesin sorular sorma, bilgiyi özet fikirlerle yorumlayabilme, farklı bakış açılarını göz önünde bulundurabilme, iyi gerekçelendirilmiş sonuçlara ulaşabilme ve ilgili ölçütler ve standartlara göre farklı alternatifleri deneyebilme.
Teknik dokümantasyon: Teknik olarak net çizimler üretebilme, şartname yazabilme, malzeme, sistem ve bileşenlerin bir araya gelişlerini resimleyen ve tanımlayan modeller hazırlayabilme.
Yapı kabuğu sistemleri: Temel performans, estetik, nem transferi, uzun dönem dayanım ve enerji-malzeme kaynaklarına bağlı olarak yapı kabuğu sistemleri ve ilgili bir araya gelişlerin, uygun bir şekilde uygulanması için gerekli temel ilkeleri anlama.
Yapı malzemeleri ve bir araya gelişler: Yapı malzemeleri, ürünleri, bileşenleri ve bir araya gelişlerin, içsel karakteristik özellikleri ve çevresel etki ve yeniden kullanım göz önünde bulundurularak performansları hakkındaki temel ilkeleri anlama.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Rich, P., Dean, Y., Principles of Element Design, Architectural Press, 1999.
Diğer Referanslar Allen, E., Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, John Wiley & Sons, Canada, 1990.
Allen, E., Architectural Detailing; Function, Constructibility, Aesthetics, John Wiley and Sons, 1993.
Barkauskas, F. K., Kauhsen, B., Polonyi, S., Brandt, J., “Concrete Construction Manual”, Birkhauser, Basel, 2002.
Blanc, A., Internal Components, Mitchell’s Building Series, B.T. Batsford Limited, London, 1991.
Blanc, A., “Stairs, Steps and Ramps”, Butterworth Architecture, 1996.
Blanc, A., McEvoy M., Blanc R., “Architecture and Construction in Steel”, E & FN Spoon, 1993.
Brock, L., “Designing the Exterior Wall”, John Wiley & Sons, 2005.
Brookes, A. J., “Cladding of Buildings”, E&FN Spon, 1998
Foster, S.J., Structure and Fabric Part I, Part II, Mitchell’s Building Series, B.T. Batsford Limited, London, 1986.
Hardy, S., Time Saver Details for Roof Design, Mc Graw Hill, 1998.
Fröhlich, B., Schulenburg, S., “Metal Architecture Design and Construction”, 2003.
Hardy, S., “Time Saver Details for Roof Design”, Mc Graw Hill, 1998.
Hausladen, G., Tichelmann, K., “Interiors Construction Manual”, Birkhäuser, Basel, 2010.
Hegger, M., Auch-Schwelk, V., Fuchs, M., Rosenkranz, T., “Construction Materials Manual”, Birkhäuser, Basel, 2006.
Herzog, T., Krippner, R., Lang, W., “Facade Construction Manual”, Birkhäuser -Publishers for Architecture, Basel, 2004.
Herzog, T., “Timber Construction Manual”, Birkhäuser, Basel, 2004.
Jones, J.C., Design Methods, Van Nostrand Reinhold, New York, 1992.
Mc Evoy, M., External Components, Mitchell’s Building Series, B.T. Batsford Limited, London, 1991.
Nashed, F., Time Saver Details for Exterior Wall, Mc Graw Hill, 1998.
Ronner, H., Baukonstruktion im Kontext des Architektonischen Entwerfens, B. 1-5, Birkhauser Verlag, 1991.
Schild, E., Schwachstellen, B. I-V, Bauverlag, Wiesbaden, 1987.
Wakita, O., Linde, R.M., The Professional Practice of Architectural Detailing, John Wiley and Sons, 1999
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022