Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / PEM 124E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Peyzaj Mimarlığı Tarihi I
İngilizce His.ofLandscape Architecture I
Dersin Kodu
PEM 124E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Luca Orlandı
Dersin Amaçları 1. “Batı kültürü” bağlamında mimarlık ve peyzaj tasarımı tarihi ile ilgili temel bilgileri vermek,
2. Üslup kavramını öğretmek.
Dersin Tanımı “Batı kültürü” bağlamında Prehistorik devirden başlayarak Antik Yunan, Roma, Bizans, Romanesk, Gotik, Rönesans, Manyerizm, Barok, Rokoko, Aydınlanma, Endüstri Devrimi, Historisizm, Modern ve Modern sonrası dönemleri mimarlığı ve peyzaj. Dönemler arasındaki ilişkiler, etkileşim ve süreklilik.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

I. Peyzaj Mimarlığı Tarihi üzerine eleştirel düşünebilme,
II. Tarihi ve kültürel farklılıkların farkında olma,
III. Peyzaj Mimarlığı Tarihi üzerine okunan kitap ve makalelerden veri toplama,
IV. Batı kültürü bağlamında mimari üslupların bahçe sanatı üzerindeki tarihi ve kültürel etkilerini tanımlayabilme becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Jellicoe, G.- S., The Landcape Of Man, London:Thames And Hudson, 2000.
Turner, T., Garden History. Philosophy and design 2000 BC-2000 AD, Spon Press, London – New York 2005.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021