Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 431E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Uygulama Projesi
İngilizce Construction Project
Dersin Kodu
MIM 431E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatih Yazıcıoğlu
Dersin Amaçları 1. Binaların fonksiyonlarına uygun alt sistemlerin tasarlanmasında/geliştirilmesinde ve bütünlenmesinde, estetik ölçütler ile birlikte, teknik ve yasal faktörleri de gözönüne alan mimari çözümler bulma becerisinin kazandırılması.
2. Tasarımda malzeme seçiminin öğretilmesi.
3. Yapı elemanlarına ilişkin detay projelerinin geliştirilmesi ve uygulamaya hazır bir tasarım yapabilme becerisinin kazandırılması.
Dersin Tanımı Bina tasarımında malzeme, yapı, yapım, çevre kontrolü ve proje yönetimi, Mimari sistemlerin tasarımı ve detaylandırılması, Tasarımda bina alt sistemlerinin (yapı elemanları, taşıyıcı, servis) bütünlenmesi ve koordinasyonu, Yapı mevzuatının (imar yönetmeliği, deprem yönetmeliği, ısı korunumu yönetmeliği, v.b.)tasarımla bütünlenmesi, Her bir tasarım aşamasının (ön proje, kesin proje ve uygulama projesinin) gerektirdiği farklı teknikler ile anlatımı.
Dersin Çıktıları 1. Bina bütünü ile birlikte yapı elemanlarını uygulamaya yönelik tasarlayıp, detaylandırabilme becerisi.
2. Binanın tüm ölçeklerinde yapı fiziği, çevre kontrolü, sürdürülebilirlik ölçütleri ile tasarım yapabilme becerisi.
3. Karşılanması istenilen performanslar çerçevesinde malzeme kararları verebilme becerisi.
4. Bina tasarımında taşıyıcı sistem tipi, malzemesi ve düzeni ile ilgili ön kararları verebilme, servisi sistemleri ile ilgili ön kararları verebilme ve taşıyıcı sistem ile servis sistemlerini, yapı elemanları sistemleri ile bütünleyebilme becerisi.
5. Yapı mevzuatını tüm bina ölçeklerinin tasarımında kullanabilme becerisi.
6. Tasarım sürecini planlayabilme, her tasarım aşamasının gerektirdiği teknikte çizimler üretebilme, şartname yazabilme, malzeme, sistem ve bileşenlerin bir araya gelişlerini resimleyen ve tanımlayan modeller hazırlayabilme becerisi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Bovill, C.,Architectural design : integration of structural and environmental systems, Van Nostrand Reinhold, c1991
Diğer Referanslar 1. Rich,P., Dean, Y., Principles of element design, Architectural Press, 1999.
2. Sarı, A., Düşey Sirkülasyon Araçları: Merdivenler, İstanbul: YEM Yayınları, 1993.
3. Orton, A., The Way We Build Now, Spon Pres, 2001.
4. Rosen, H.J., Heineman, T., Architectural Materials for Construction, McGraw-Hill Inc., 1996.
5. Lechner, N., Heating, cooling, lighting : sustainable design methods for architects, John Wiley & Sons, 2009
6. Moussavi, F., Biçimin işlevi, YEM, 2011.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020