Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 442E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çağdaş Mimarlıkta Detay Tasarımı Yöntemleri
İngilizce Detail Design Methods of Contemporary Architecture
Dersin Kodu
MIM 442E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatih Yazıcıoğlu
Dersin Amaçları 1. Mimari tasarım sürecindeki detay tasarımının önemini anlatmaktır.
2. Detay tasarımı için önerilmiş uluslararası yaklaşım ve yöntemleri anlatmaktır.
3. Türkiye’deki güncel mimarlık ortamında detay tasarımının yeri ve durumunu tartışmaktır.
4. Öğrencilerin davetli mimarların öznel detay tasarımı yöntemlerini kendilerinden öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin Tanımı Uygulamaya yönelik ayrıntıda tasarım, detay, detay tasarımı kavramları
Uluslararası çağdaş mimarlıkta detay tasarımının önemi ve yeri
Mimarlıkta detay tasarımı yöntemleri, bunların ayrıntılı incelenmesi ve kullanılması
Türkiye’deki mimarlık ortamında detay tasarımının durumu ve mevcut yöntemler
Çağdaş Türk mimarlarının detay tasarımı yaklaşımları
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. Tasarımı alt süreçleri ile birlikte, anlama, değerlendirme, uygulama ve ilgili bilgileri karşılaştırmalı bir şekilde geliştirme.
2. Tasarımdaki temel mimari ve çevresel ilkeleri verimli bir şekilde kullanma becerisi.
3. Geçmiş örneklerdeki temel ilkeleri inceleme ve kavrama ve bu ilkelerin mimari ve kentsel tasarım projelerinde bir arada kullanılabilme.
4. Öğrencinin farklı ölçeklerdeki kendi tasarım kararlarını verebilecekleri ve bu sayede kendi kapasitelerini sergileyebilecekleri geniş kapsamlı tasarım yapma.
5. Tasarım sürecindeki diğer aktörlerle ve çok-disiplinli takımlarda tasarım projesini başarılı bir şekilde bitirebilmek için işbirliği içinde çalışabilme.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Emmitt, S. et.al. Principles of Architectural Detailing. Blackwell Publishing, 2004
Diğer Referanslar Allen, E. Architectural Detailing. Wiley, 2006
Rich, P. and Dean, Y. Principles of Element Design. Routledge, 1999
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023