Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / EUT 436E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Görüntüleme Teknikleri
İngilizce Visualization Techniques
Dersin Kodu
EUT 436E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
6 7 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Erkök
Dersin Amaçları 1.Temel fotoğraf bilgi ve becerisi edinme
2.Görme, hissetme ve anlama becerisinin geliştirilmesi
3.Işık ve kompozisyon bilgilerinin uygulamalı öğrenilmesi
4.Tasarımcı olarak fotoğraf kullanım yetene?inin kazanılması
Dersin Tanımı Fotorafın temel öğeleri, ışık, kamera, film, objektifler ve ilgili kavramlar, kameralar, aksesuarlar, filmler ve çeşitleri, doğal ve yapay aydınlatma ve aydınlatma araçları, foto?raf çekim teknikleri; kadraj ve grafik kompozisyon. Fotoğraf dilinin temel öğeleri de kullanılarak ışık ve kompozisyon kurgusunu yapma becerisi. Yüzey dokularının ve yansımaların incelenmesi, renk eğitimi; karşıt, tamamlayıcı, komşu renkler, saf, açık koyu (kirlilik) uygulaması, çeşitli prizmatik cisimlerin ışık yansımalarının incelenmesi ve renklendirilmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen ö?renciler:

1. Fotoğrafın tarihsel ve teknik gelişimini öğrenir
2. Fotoğraf çekim tekniklerini öğrenir
3. Doğru ışık ve düzgün kompozisyon oluşturur
4. Basit bir kamera yapmasını öğrenir
5. Iyi bir fotoğrafın özelliklerini kavrar
Önkoşullar
Gereken Olanaklar foto Studio
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Prof. Sabit Kalfagil, 2006, Kompozisyon, Fotografevi yayinlari.
Levend Kılıç, 2003, Görüntü estetiği, Inkılap Yayınevi.
Barbara London, Jim Stone, John Upton, 2007, Photography, Prentice Hall.
Terry Barrett, 2005, Criticizing Photographs: An Introduction to Understanding,
McGraw-Hill Publishing.
John Hedgecoe, 1992, The photographer's handbook, Dorling kindersley book
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020