Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 261E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yapı ve Yapım Yöntemleri
İngilizce Building Construction Methods
Dersin Kodu
MIM 261E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
- 1 3 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatih Yazıcıoğlu
Dersin Amaçları 1.Yapı elemanları ve bileşenlerinin analizini yaparak sistem ilkeleri ile anlaması
2. Yapı eleman ve bileşenlerinin yapım süreçlerine yönelik bilgi edinmesi
3.Yapı eleman ve bileşenlerinin yapı sistemi içinde bütünleşik tasarımına yönelik tasarımımı için temel oluşturması
Dersin Tanımı Yapı elemanlarının analizi, tasarımı ve yapımı; dış duvar sistemleri (atmosfer ve toprakla ilişkili duvarlar), pencere ve kapı sistemleri, döşeme sistemleri (zemine oturan, normal ve altı açık döşemeler, asma tavanlar, yükseltilmiş döşemeler), düşey sirkülasyon sistemleri (rampa ve merdiven), çatı sistemleri (düz ve eğimli çatılar), iç bölme sistemleri (sabit ve hareketli iç duvarlar). Yapısal tasarım ile ilgili gereksinimler, ölçütler, olanaklar. Yapı elemanı sistemleri tasarım ilkeleri. Geleneksel ve gelişmiş yapım yöntemleri.
Uygulama – Stüdyo Çalışması: Yapı elemanı sistemlerinin analizi ve sentezi.
Dersin Çıktıları 1. Teknik dokümantasyon: Teknik olarak net çizimler üretebilme, şartname yazabilme, malzeme, sistem ve bileşenlerin bir araya gelişlerini resimleyen ve tanımlayan modeller hazırlayabilme.
2. Araştırma becerileri: Mimarlık ile ilgili ders programı ile ilgili bilgiyi, toplama, değerlendirme, kaydetme, uygulama ve karşılaştırmalı olarak geliştirme.
3. Yapı kabuğu sistemleri: Temel performans, estetik, nem transferi, uzun dönem dayanım ve enerji - malzeme kaynaklarına bağlı olarak yapı kabuğu sistemleri ve ilgili bir araya gelişlerin, uygun bir şekilde uygulanması için gerekli temel ilkeleri anlama.
4. Yapı malzemeleri ve bir araya gelişler: Yapı malzemeleri, ürünleri, bileşenleri ve bir araya gelişlerin, içsel karakteristik özellikleri ve çevresel etki ve yeniden kullanım göz önünde bulundurularak performansları hakkındaki temel ilkeleri anlama.
Önkoşullar MIM162 DD VEYA MIM162E DD VEYA MIM132 DD VEYA MIM132E
DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Mehta, M., Scarborough, W., Armpriest, D., Building construction : principles, materials, and systems, Prentice Hall, 2010
Diğer Referanslar Allen, E., Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, John Wiley & Sons, Canada, 1990.
Ching, F. D. K., Building Construction Illustrated, Van Nostrand Reinhold, 1991
Chudley, R., Construction Technology , Longman Ltd., 1999.
Chudley, R., Advanced Construction Technology, Longman Ltd., 1999
Foster, S.J., Structure and Fabric Part I, Part II, Mitchell’s Building Series, B.T. Batsford Limited, London, 1986.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024