Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / EUT 619 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tasarım Araştırmalarında Uygulamalı İnsan Faktörleri Metotları
İngilizce Applied Human Factors Methods in Design Research
Dersin Kodu
EUT 619 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ekrem Cem Alppay
Dersin Amaçları 1.İnsan faktörleri araştırmalarında kullanılan metotlar hakkında bilgi ve deneyim kazanmak
2.Endüstriyel tasarım uygulama ve araştırma problemlerine yönelik uygun insan faktörleri metodunu seçebilme yetisinin kazandırılması
3.İnsan faktörleri alanında kullanılan araştırma metotlarının endüstriyel tasarım araştırması alanına aktarılması ve uyarlanması
Dersin Tanımı Endüstriyel tasarım uygulama ve araştırmalarında probleme uygun insan faktörleri metotlarının seçimi. İnsan faktörleri alanında güncel araştırma konuları ve yaklaşımlar.
İnsan faktörleri metotlarının sınıflandırılması: Fiziksel metotlar, bilişsel metotlar ve fizyolojik metotlar. Kullanıcı ara yüzü araştırmaları.
Analiz metotları, antropometrik metotlar, tasarım analizi ve iyileştirme metotları, değerlendirme metotları, anket ve görüşmeler.
İnsan faktörleri araştırmalarında elde edilen sayısal verilerinin tasarım sürecine uygulanması.
Diğer alanlardaki insan faktörleri araştırmaları ve bulgularının tasarıma ve tasarım araştırmalarına aktarılması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans/doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1.İnsan faktörleri literatürünü ve bağlamını tanıma, sınıflandırma ve araştırmalarda kullanabilme yetisi
2.Endüstriyel tasarım araştırması problemleri bağlamında insan faktörleri metotlarını seçebilme, tartışabilme ve uygulayabilme yetisi
3.Belirli bir metot hakkında detaylı ve tecrübe
4. İnsan faktörleri alanındaki güncel araştırma konuları ve eğilimleri hakkında bilgi
5.Araştırma problemi ortaya koyabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Nemeth C. P., 2004, Human factors methods in design, making systems human-centered, CRC Press, Londra.
McCauley-Bush P., 2011, Ergonomics: Foundational Principles, Applications, and Technologies, CRC Press, Boca Raton, FL
Roebuck J. A., 1995, Anthropometric methods: Designing to fit the human body, Human Factors and Ergonomics Society, CA
Stanton N. A., Young M. S., 2014, A guide to methodology in ergonomics-Designing for human use: Second Edition, Taylor&Francis, Londra.
Stanton N. A., Salmon P. M., Rafferty L. A., Walker G. H., Baber C., 2013, Human Factors Methods: A Practical Guide for Engineering and Design, Ashgate Pub Co, Surrey, UK
Stanton N. A, Hedge A., Brookhuis K., Salas E.ve Hendrick H. W., 2004, Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods, CRC Press
Stanton N. A., Salmon P. M., Walker G. H., Baber C., Jenkins D. P., 2005, Human Factors Methods: A Practical Guide for Engineering And Design, Ashgate Publishing Co.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020