Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 321E - Şehirsel Tasarım
 

SBP 321E - Şehirsel Tasarım

Dersin Amaçları

Şehir ve Bölge Planlaması bölümü öğrencilerine bu ders yardımıyla, “Şehirsel dokunun toplumsal (kültürel, sosyal, ekonomik, yönetimsel, insan davranışları, örf, adet ve gelenekler vb.) ve fiziksel yönlendiriciler dikkate alınarak tanıtılması ve tasarım yaklaşımlarında bilgilendirme amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

Değişik dönemlerde, toplumların sosyo-kültürel, ekonomik ve yönetimsel yapıları ile mekansal düzen ilişkilerini tanımlamak
Şehirsel dokuyu oluşturan ögeleri kuramları, Şehirsel mekan, insan davranışları arasındaki ilişkileri tanımlamak
Sezgisel, duyusal ve duygusal değerlendirme sistemlerini tanımlamak
Görsel algılama, kavrama ve davranış kalıpları arasında ilişkileri açıklamak
Işlev, ölçü, ölçek, oran, biçimsel değerlendirmeleri tartışmak
Estetik değerlendirmeler; Şehirsel mekan, pozitif ögeler, negative ögeler, dokusal, işlevsel, biçimsel özellikler arasındaki bağlantıları kurmak,
Şehirsel ölçekte doku, renk, ışık, gölge, uyum, contrast, denge, simetri, asimetrik denge, aks, egemen, anıt ögelerle ilgili tasarım ilkelerini tartışmak

Koordinatörleri
Gülden Demet Oruç Ertekin
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024