Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / EUT 334 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tasarım ve Biçim
İngilizce Design and Form
Dersin Kodu
EUT 334 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Deniz Leblebici Başar
Dersin Amaçları Tasarımda biçimin araç olarak tanımı. Tasarımda biçimin nesne yardımıyla kullanıcıyla iletişiminin kurulması. Biçimle ilişkiler: Biçim- işlev, biçim-strüktür, biçim-malzeme. biçim-detay, biçim-nesne yüzeyi. Tasarımcının ortam sorgulaması: görme, algılama, düşünme, karşılaştırma. Biçimin dönüşümü için kaynaklar: doğa, nesneler, teknoloji, insan hareketleri ve alışkanlıkları, tasarım akımları.
Dersin Tanımı In this course students will be engaged with form giving process in designing activity, through experimentation, readings, screenings, discussions and creative projects. Instead of looking at the design problem in their whole complexity, students will be allowed to concentrate on singular formal features of products. We will attempt to arrive at an understanding of how ideas embodied as 2 or 3 dimensional forms. Students will be encouraged to experiment shape, form, texture, color, emotions, material, function and their relations. Inspirational sources of designers and methods will be discussed. Cognitive basis of problem solving will be introduced in the context of design and form.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Biçimi, biçim için öncelikli değil, fakat, kullanıcı için öncelikli geliştirebilir.
2. İşlev, strüktür, malzeme, detay, üst yüzey vb. üretilecek nesne tasarımının temel girdilerini sorgulayabilir. Tasarlanacak nesnenin biçim ile ilişkisini kurgulayabilir.
3. Biçimi bir yandan teknik ve teknolojik bilgilerle sorgularken, diğer taraftan biçimin insan ilişkisi kapsamında kullanıma dönüşümünü, görme, algılama, dokunma, güvenli ve zevkli kullanma özelliklerin 4. En verimli biçimi elde etmek için, başvuracağı kaynakları sınayabilir, işe yarar olanı ayırtedebilir ve geliştirebilir.
5. Geçmişte ve güncel olarak, doğru ve verimli biçime ulaşmak için tasarlanmış örnekleri analiz edebilir. 6. Biçimin sanat ile olan bağını sorgulayarak, estetik kavramlarının biçimi meydana getirirken değerlendirilecek ölçütlerini uygulayabilir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Ball, P., 2009. Nature’s Patterns, Oxford Uni. Press, New York.
Bayazıt, N., 2011. Endüstri Ürünleri Tasarımının Temel Kavramları, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul.
Flusser, V., 1999. The Shape of Things, Reaction Books Ltd., London.
Hainsworth, S., 2010. Idea+ology. The designers journey: turning ideas into inspired designs, Rockport, Massachusetts.
Muckhenheim, M., 2012. Inspiration : contemporary design method in architecture, BIS: Amsterdam.
Olver, E., 2001. The Art of Jewelery Design, North Light Books, Ohio.
Rodgers, P., 2004. Inspiring Designers: A sourcebook, Black Dog Publishing, London.
Stiny, G., 2006. Shape: talking about seeing and doing, MIT Press, Cambridge.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020