Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / EUT 122E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tasarım Kuram ve Metodları
İngilizce Design Theories and Method.
Dersin Kodu
EUT 122E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Şebnem Timur
Dersin Amaçları 1. Öğrencilere tasarlama metotlarının ve kuramlarının temellerini kendi kültürümüzle birlikte tanıtmak. 2. Tasarlama sürecinde yer alan tasarlayıcı eylemlerini tanıtmak. 3. Tasarım problemlerinin nasıl öğrenileceğini ve bilgi toplanacağını göstermek ve bu bilgilerin kullanılır hale getirilmesi konularını tanıtmak ve verilen konuda araştırma yapmalarını sağlamak. (Course Objectives) 4. Öğrencilerin kendi kendilerine tasarım yapabilmelerini ve tek başına ve birlikte yaratma becerileri kazandırmak.
Dersin Tanımı Tasarlama metotlarının temelleri, Tasarlamanın özellikleri ve gelişimi. Ürün yaşam döngüsü. Tasarlama Dersin İçeriği kuramları ve metotları. Tasarlama süreci. Ekip çalışmasıyla tasarlama. Tasarlama stratejisi. Ürün niteliğini ve problemlerini belirleme. Ürün statüsü. Tasarlama strüktürü. Tasarlamada bilgi toplama ve işleme: genel bilgi toplama. Pazar araştırması. Ürün şartnamesi hazırlama ve performans kavramı. Fizibilite etüdü. (Course Description) Tasarım düşüncesi ve problem çözme. Yeni fikir bulma ve yaratma. Yaratma teknikleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler: 1. Tasarlamanın bir insan eylemi olarak nasıl yapıldığını anlar. 2. Tasarım konusundaki sürecin adımlarını genel bir seviyede anlar. Çıktıları 3. Kişisel ve grup eylemi olarak tasarımın araştırmaya dayandığını ve araştırmanın yalnız internet ve kitaplık ortamında değil, o konuda üretim ve tasarım yapanlardan öğrenileceğini kavrar. (Course Learning 4. Topladığı bilgileri yazma, görselleştirme ve raporlama için gerekli temel becerileri geliştirir. Outcomes) 5. Yaratma tekniklerini kullanarak yeni fikirler bulmayı ve arkadaşlarıyla bu konuda işbirliği yapmayı öğrenir. 6. Endüstri tasarımının kullanıcı, tüketici, üretici ile olan ilişkilerinin önemini kavrar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022