Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / ICM 221 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimarlık Tarihi II
İngilizce History of Architecture II
Dersin Kodu
ICM 221 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Deniz Çalışır Pençe
Dersin Amaçları 1. Anadolu mimarlığında mekan, form, kütle, cephe, strüktür ve bezemenin tarihi süreç içinde gösterdiği devam ve değişimin örnekler üzerinde incelenmesi,
2. Doğu tasarım mantığının kavranması,
3. Ünlü mimar Sinan’ı tanıtmak ve onun eserlerini alan çalışması olarak incelemek.
Dersin Tanımı Anıtsal mimarlıkta ve iç mekan bezemesinde Asya’daki İslam öncesi Türk sanatının sürekliliği; göçebe çadırının mekansal ve biçimsel niteliklerinin, konut ve mezar mimarlığına yansımaları; Anadolu’daki Türk öncesi yapı birikiminin katkısı; Anadolu Selçuklu mimarlığı; Doğu-Batı ekseni üzerinde Osmanlı mimarlığı ve bezeme sanatı; özgünlük ve kimlik sorunları.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
I.Anadolu Selçuklu ve Osmanlı mimarlığını derinlemesine kavrayabilme,
II.Değişen coğrafi, toplumsal yapı ve inanışların mimarlığın biçim ve işlevini nasıl etkilediğini anlayabilme,
III.Mimari form, mekan ve tasarım dilini kavrayabilme,
IV.Mimari bezemeyi sembol olarak okumayabilme,
V.Anadolu ve çevresindeki önemli ve ikonik binaları tanıyabilme,
becerilerini kazanır.
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer Öğrencilerden dersi daha iyi anlamaları için ödev ve sözlü sunum yapmaları beklenmektedir
Ders Kitabı Kuban, D., Osmanlı Mimarisi, YEM Yayınları, İstanbul, 2007.
Kuban, D., Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2008
Diğer Referanslar Akurgal, E., Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 2000.
Goodwin, G., A History of Ottoman Architecture, London, 1971.
Kuban, D., Batıya Göçün Sanatsal Evreleri: Anadolu'dan Önce Türklerin Sanat Ortaklıkları, İstanbul, 1993.
Kuban, D., Sinan’ın Sanatı ve Selimiye, İstanbul, 1997.
Ödekan, A., Sanat ve Mimarlık Tarihi, Türkiye Tarihi I, II, III, IV, İstanbul, 1989.
Ögel, S., Anadolu’nun Selçuklu Çehresi, İstanbul, 1994.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023