Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 461E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Özürlüler ve Yaşlılar için Çevre Tasarımı
İngilizce Envir.Dsg.for the Dis.&Elderly
Dersin Kodu
MIM 461E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Göksenin İnalhan
Dersin Amaçları 1.Yaşlılar ve özürlülerin inşa edilmiş çevrelerdeki hayatını kolaylaştıracak mimariyi ve şehirsel tasarımı tanımak
2.Özürlülerin ve yaşlıların toplumsal hayata katılabilmelerini sağlayacak sosyal şartlara
dikkat çekmek
3.Özürlülerin toplumsal hayata katılabilen üretken bireyler olmalarına yardımcı şehirsel çevre şartlarının sağlanması
4.Bütün insanlar için kaza tehlikelerini en aza indirecek şekilde bir sosyal tasarım anlayışını benimsetme
5.Özürlüler ve yaşlıların günlük hayatlarını kolaylaştıran araç, gereç, cihaz, donanım ve nesnelerin uygun tasarımı
Dersin Tanımı Yaşlılıkla ve özürlülükle ilgili bilgiler; sosyal, psikolojik ve demografik gerçekler, özür türleri; özürlü ve yaşlılar için gereken donanımlar; önemli ekipman, donatı ve yapı elemanı tasarımları; yaşlılar ve özürlülere uygun konut ve bina tasarımı; çağdaş standartlar; şehirsel çevre elemanlarında gereken boyutlar ve tasarım ölçütleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. bedensel, duyusal ve zihinsel olarak dezavantajlı sosyal grupların ihtiyaçlarını dikkate alacaklardır.
2. Sosyal mimarlık anlayışları gelişecektir.
3. Özürlülerle ve yaşlılarla ilgili olarak çalışan sivil toplum kuruluşlarının ve kurumların çalışmalarından yararlanacaklardır.
4. insanın şehir ve şehirsel ulaşım sistemleri ile olan ilişkilerini daha gerçekçi bir bakışla ele
alabileceklerdir.
5. insanın çevresinde yer alan eşya, nesne, araç, cihaz ve donanımların tasarımında yeni bakış
açıları kazanacaklardır.
6. Kazaların en aza inmesini sağlayacak tasarıma daha fazla önem vereceklerdir.
7. Herkes için tasarım anlayışını benimseyeceklerdir.
8. şehirsel ve mimari çevredeki doğru ve yanlış uygulamaları izleyebileceklerdir.

NAAB Kriterlerine göre:
A1-İletişim Becerileri
A5-Araştırma becerileri
A7-Mevcut örneklerin kullanılması
A10-Kültürel çeşitlilik
A11-Uygulamalı araştırma
B2-Ulaşılabilirlik
B5-Can güvenliği
C2-İnsan davranışları
C7-Yasal sorumluklar
C8-Etik ve profesyonel karar verme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Association Suisse des Invalides ASI, Olten, 2001, (Özürlü Kişilere Uyarlanmış Yapı), Handicap International, ISBN:975-93477-0-.
Preiser Wolfgang F. E.,Universal Design Handbook, 2011, Second Ed., McGrawHill, USA
Clarkson J, Coleman R, Keates S, Lebbon C (eds) Inclusive Design, 2003, Springer-Verlag,UK
Diğer Referanslar Şükrü Sürmen, 2000, Yaşlılar ve Yaşlılık Üzerine Dağınık Notlar, Nüans Arma
Yayınları, ISBN:975-7336-19-.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020