Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 335E - Enerji Etkin Konutlar
 

MIM 335E - Enerji Etkin Konutlar

Dersin Amaçları

1. Enerji Etkin Konut Tasarımına ilişkin temel bilgilerin öğretilmesi
2. Enerji Etkin konut tasarımında etkili olan tasarım parametrelerinin, pasif ve aktif sistemlerin tanıtılması
3. Bu sistemlerin proje üzerinde uygulanması ile kazanılan bilgilerin pekiştirilmesi

Dersin Tanımı

Enerji etkin konut tasarımı kavramı, enerji etkin konut tasarımını gerekli kılan faktörler (termalkonfor, görsel konfor), enerji etkin konut tasarımında etkili olan faktörler: fiziksel çevresel
faktörler (iklim, doğal ışık), yapıya ilişkin tasarım parametreleri ve bunlara ilişkin uygun
değerlerin belirlenmesi, (yapı kabuğunun optik ve termofiziksel özellikleri, pencereye ilişkin
özellikler, iç ve dış yüzeylerin ışık yansıtma katsayıları, binalar arasındaki uzaklıklar, bina
yönlendirilişi, bina formu, doğal vantilasyon düzeni, güneş kontrolü), pasif ve aktif sistemler,
enerji etkin konut tasarımda güncel yaklaşımlar.

Koordinatörleri
Gül Koçlar Oral
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022