Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 431E - Metropoliten Planlama
 

SBP 431E - Metropoliten Planlama

Dersin Amaçları

1.Metropoliten alan, metropoliten kent ve ilgili diğer kavramları açıklamak
2.Dünya kentlerinin metropoliten gelişim süreçleri arasındaki sosyal fiziksel farklılık nedenlerini açıklamak
3.Türkiye'de kentlerin metropoliten gelişim sürecini anlamak, yerel ve küresel etkileri tartışmak
4.Metropoliten planlama süreç, strateji, yaklaşım ve yöntemleri açıklamak
5.Metropoliten planlama uygulama sorunlarını tartışmak

Dersin Tanımı

Tarım, Sanayi ve Bilişim Devrimleri'nin kent strüktürü üzerinde etkileri. Metropoliten alan ve metropoliten kente yönelik kavramsal değerlendirmeler. Dünya'da farklı sosyal ve fiziksel karakteristiklere sahip metropolitenleşme süreçleri arkasındaki etkilerin irdelenmesi. Türkiye ve İstanbul metropoliten gelişim sürecinin özellikleri. Bilişim teknolojilerinin metropoliten alan arazi kullanım dokusunda mevcut ve olası etkileri. Metropoliten planlama süreci, stratejileri, yaklaşımları, modelleri, metodolojisi. Metropoliten planlamada sürdürülebilirlik.

Koordinatörleri
İsmail Eren Kürkçüoğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024