Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / EUT 355E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mekan Düzenlemesi
İngilizce Space Organization
Dersin Kodu
EUT 355E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Layıka Ney Ece Arıburun Kırca
Dersin Amaçları 1. Mekan düzenlemesi süreci ve aşamalarıyla ilgili temel kavramların ve metotların anlaşılmasını sağlamak.
2. Mekan düzenlemesi sürecinde tasarımın ve tasarımcıların rol, sorumluluk ve katkılarını öğretmek
Dersin Tanımı Mekan düzenlemesinin tanımlanması. Mekan Tahsisi: Mekan ve mevcut koşulların etkileşimi.
Çevreleyen alanlar, mekanın büyüklüğü, kesitler, özellikler, strüktürel konular ile ilişkisi.
Altyapı - üstyapı ilişkileri.
Organizasyon kavramları, sirkülasyon örüntüleri ve yasal sınırlamalar. Kullanıcı - Mekan Etkileşimi: İnsan Faktörü.
Kullanıcı konforu, psikolojik ve sosyal etkiler.
Kullanıcı - Ürün - Mekan Ara yüzü: Malzemeler, bitirmeler, renkler, dokular, aydınlatma ve aksesuarlar. Bakım.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Mekan düzenlemesi süreci ve aşamalarıyla ilgili temel kavramlar ve metotlar hakkında bilgi sahibi olur.
2. Değişen hayat tarzlarının ve eğilimlerinin mekan düzenlemesine etkisini inceler.
3. Mekan düzenlemesinde kullanılan biçim, malzeme, bitirmeler, renk, doku, aydınlatma ve aksesuarların özelliklerini analiz ederek bilgi sahibi olur.
4. Mekan-Ürün-Kullanıcı ara yüzünde yenilikçi yaklaşımlar önerebilir.
5. Mekan düzenlemesi sürecinde tasarımın ve tasarımcıların rol, sorumluluk ve katkılarını bilir ve uygular.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022