Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 449 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Konut Olgusunun Değişimi
İngilizce Housing and Change
Dersin Kodu
MIM 449 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Dilek Yıldız Özkan
Dersin Amaçları 1.Hızlı nüfus artışı ve göç, toplumsal değişim, mimari eğilimler, teknoloji alanlarında küresel ve ülkesel ölçekteki gelişmelere bağlı olarak konut konusunun karmaşık ve çok yönlü bir problem alanı olarak anlaşılması,
2. Konut ve çevresinde kalite konusunun çeşitli yönleriyle incelenmesi.
Dersin Tanımı Sosyo- ekonomik, mekansal ve teknolojik değişimlerin konut planlama, tasarım ve kullanımına etkisi, Yeni konut sunum biçimleri ve tasarım sorunları (güvenlikli yerleşmeler, küçük konutlar, karma kullanımlar, vb.), Plansız konut alanlarının değişimi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
1. Bir tasarım problemi olarak konut konusunda derinlemesine bilgi sahibi olma,
2. Konut konusunu etkileyen çeşitli dinamikleri anlama,
3. Konut kalitesi ve karakteristikleri konusunda bilgi sahibi olma,
4. Konut problemi, tasarım süreçleri ve pratiği konusunda eleştirel düşünmeyi öğrenme
becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024