Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 234E - Kent Sosyolojisi
 

SBP 234E - Kent Sosyolojisi

Dersin Amaçları

1. Şehirintemelbileşenlerindenolaninsantoplumlarınınoluşumuvedönüşümünüanlamak
2. İnsan toplumlarının geliştirdiği sosyal sistemler ile şehirsel yerleşmeler özelinde sosyolojik
bakış açısı kazandırmak
3. Şehir sosyolojisi alanındaki farklı kuramsal bakış açılarını kavramak
4. Sosyolojikaraştırmasürecinikavramak

Dersin Tanımı

Sosyolojinin temel ilkeleri. Sosyolojinin yöntem ilkeleri ve araştırma yolları. Toplumsal küme, simgeler, toplumsallaşma. Toplumsal yapı. Toplumsal tabakalaşma ve hareketlilik. Toplumsal kurumlar. Toplumsal değişme ve değişimin mekana yansıması. Şehir sosyolojisine giriş. Şehirin ortaya çıkması ve evrimi. Şehirlerin türleri. Şehirsel büyümeye ekolojik yaklaşım. Şehirsel büyüme kuramları. Türkiyede gecekondu olgusu. Gelişmekte olan ülkelerde şehirleşme. Batı ülkelerinde metropoliten kentin sosyal mekanı. Kentsel kuramda yeni gelişmeler.

Koordinatörleri
Elvan Gülöksüz
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022