Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 412 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tarihte Bahçe Tasarımları&Mim.
İngilizce Garden Designs in History and Architecture
Dersin Kodu
MIM 412 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Aygül Ağır
Dersin Amaçları 1. Tarihte bahçe tasarımlarının kökeni hakkında bilgi verilmesi;
2. Mimarlık tarihi üslupları ile bahçe tasarımlarının birlikte öğretilmesi;
3. Tarihi bahçelerin kültürel miras birikimi içinde ele alınması
Dersin Tanımı Batı kültürlerinde bahçe tasarımlarının kökenleri: Antik Mısır ve Antik Yunan dönemlerinde bahçe ve mimarlık ilişkisi
Roma İmparatorluğu döneminde bahçe ve mimarlık ilişkisi
Ortaçağ’da bahçe tasarımı: Avrupa
Bizans coğrafyasında bahçe tasarımı
Rönesans üslubunda bahçe tasarımı ve mimarlık ilişkisi I
Rönesans üslubunda bahçe tasarımı ve mimarlık ilişkisi II
Barok üslubunda bahçe tasarımı ve mimarlık ilişkisi
Uzak ve Yakın Doğu kültürlerinde bahçe tasarımları: Geleneksel Çin bahçesi
Geleneksel Japon bahçesi
İslam kültüründe bahçe
Geleneksel İran bahçesi
Hint-Moğol bahçeleri
Türk kültüründe bahçe ve mimarlık ilişkisi
Kültür mirası olarak bahçe; kültürel peyzaj kavramı
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,
. Tarihsel bir bakış açısıyla bahçe tasarım kültürü hakkında bilgi edinirler;
. Tarihte bahçe ve mimarlık ilişkisini yorumlayabilirler;
. Kültürel peyzaj kavramının içeriğini anlayabilirler
Önkoşullar MIM 222 MIN DD
veya MIM 222E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Turner, T. (2005). Garden history : philosophy and design, 2000 BC--2000 AD, London : Spon Press.
Diğer Referanslar Atasoy, N., (2002). Hasbahçe: Osmanlı Kültüründe Bahçe ve Çiçek, Koç Kültür ve Sanat Tanıtım, İstanbul.
Hunt, J. (1992) ed.. Garden History: Issues, Approaches, Methods, Dumbarton Oaks, Washington DC.
Keane, M. P., (1996). Japanese Garden Design, C. E. Tuttle, Rutland.
Keswick, M., (2003). The Chinese Garden: History, Art and Architecture, Harvard Univ. Press., Cambridge.
Stackelberg, K. T. von, (2009). The Roman garden : space, sense, and society, London; New York; Routledge.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024