Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 232E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Şehir Tarihi
İngilizce The City in History
Dersin Kodu
SBP 232E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ayşe Sema Kubat
Dersin Amaçları İlk uygarlıklardan günümüze kadar oluşmuş ve gelişmiş olan şehirlerin tarihi; onları etkileyen sosyal, kültürel, politik, ekonomik, dini olayların ışığında ele alınıp incelenmeleri gelecekte yapılacak planlama çalışmalarına yol gösterici ve yararlı olacaktır.
Dersin Tanımı Şehirciliğin doğuşu. Erken dönem uygarlıkları: Mezopotamya, Mısır, Hint, Çin, Anadolu Uygarlıkları, Orta Amerika, Meksika, Peru. Hellen şehir planlamacılığı. Yunan ve Roma uygarlıkları. Ortaçağda ticaretin doğuşu ve feodal düzen,Ortaçağ dönemi şehirleri. Ortaçağda İslam alemi ve şehirleri. Rönesans hazırlayan nedenler, Rönesans dönemi sanat anlayışı ve sanatçıların şehir planlarına katkıları, Rönesans dönemi uygulamaları. Sanayi dönemi şehirleri, değişen sosyal, ekonomik ve politik düzen ve şehir planlaması. İşçi şehirleri. Bahçe şehir anlayışı. Barok Amerika ve yeni dünya'da şehircilik hareketleri. 20 yy'in Modernist Planlama anlayışı. Şehircilikte Postmodernizm. Geleceğin şehirleri, ütopik şehirler ve tasarımcılardan Örnekler.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenciler,
1. İnsan Yerleşmelerinin yapısı, işlevleri, tarihi
2. Şehirlerin evrimi ve Şehircilik tarihi
3. Uluslarası düzeyde geçmişten günümüze geliştirilen ve benimsenen planlama yaklaşımları
4. Yerel dokular (sosyal, fiziki, ekonomik) ve özelliklerin planlamaya etkisi
5. Doğal verilerin tarihsel süreçte yerleşme formlarına ve dokularına etkileri ve planlamaya yansımaları 6. Sosyal-kültürel yapı, farklı kültürel yapıları karakterize eden gereksinim, istek, davranış biçimleri, sosyal ve mekansal doku ilişkileri
7. Teknolojik değişimlerle birlikte ortaya çıkan farklılaşmaların şehirsel mekan organizasyonundaki etkileri, tarihsel süreçlerden günümüzün gereksinimlerine bağlı olarak değişen ve gelişen planlama anlayışları
8. Tarihsel süreçte oluşmuş farklı boyuttaki şehirler arasında sistem farklılıkları, yapısal farklılıklar planlama anlayışı ve biçimsel farklılıklar,
9. Şehirsel alanların mevcut durumunu dikkate alabilme, planlı yada plansız gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma, yorumlayabilme, planlı olarak başkaları tarafından geliştirilen ve uygulanan mekansal organizasyonları değerlendirebilme, becerilerini kazanır.
Önkoşullar DEVAM (%70); VIZE (1); KISA SINAVLAR (12); DÖNEM ÖDEVI SÖZLÜ SUNUMU (1)
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. * Bacon, Edmund. (1967). Design of cities. London: Thames & Hudson.
2. Benevelo, Leonardo. (1980). The history of the city. The MIT Press Cambridge, Massachusetts, London.
3. * Cuthbert, Alexander R. (2006). The form of cities: Political economy & urban design. Malden, MA; Oxford : Blackwell Pub.
4. * Giruard, Mark. (1985). Cities and people. New Haven: Yale University Press.
5. * Gutkind, Erwin Anton. (1964). International history of city development - Vol 1-8, London: Collier-Macmillan Limited.
6. Hakim, Besim S. (1986). Arabic and Islamic cities: Building and planning principles. London: Routledge
7. * Jellicoe, Geoffrey and Jellicoe, Susan. (1975, 1995). The landscape of man. London: Thames and Hudson.
8. * Kostof, Spiro. (1991). The city shaped: Urban patterns and meanings through history. Boston: Little, Brown and Co.
9. Kostof, Spiro. (1992). The city assembled: The elements of urban form through history. Boston: Little, Brown.
10. Lynch, Kevin. (1981). A theory of good city form. Cambridge, MA: MIT Press.
11. Morris, A. Edwin James. (1994). History of urban form: Before the industrial revolution. Harlow: Addison Wesley Longman.
12. * Moughtin, Cliff. (1992, 2003). Urban Design: Street and Square. Oxford: Butterworth Architecture.
13. * Mumford, Lewis. (1961, 1991). The city in history. London: Secker & Warburg.
14. * Spreiregen, Paul D. (1965). Urban design: The architecture of towns and cities. New York: McGraw-Hill.
15. * Vance, James E. (1990). The continuing city: Urban morphology in Western Civilization. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
16. Bianca, Stefano. (2000) Urban Form in the Arab World: Past and Present. New York: Thame & Hudson
17. Holston, James. (1999) The Modernist City. Chicago Press: University of Chicago Press
18. LeCorbusier. (1929) “A Contemporary City: From the City of Tomorrow and its Planning”. Reprinted in Richard T. Gates (1996) The City Reader, New York: Routledge
Diğer Referanslar 1. Day, Robert A. (1996). Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır? Translated from English by Gülay Aşkar Altay. Ankara: TÜBİTAK.
2. * Borden, Iain and Rüedi, Katerina. (2000). The dissertation: An architectural student's handbook. Oxford: Architectural Press.
3. * Kumar, Ranjit. (1999). Research methodology: A step-by-step guide for beginners. London: Sage Pub.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023