Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 331 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe SİT Koruma
İngilizce Site Conservation
Dersin Kodu
SBP 331 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
3 2 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nuran Zeren Gülersoy
Ceyda Sungur
Dersin Amaçları 1.Doğal, arkeolojik, tarihsel ve kentsel sit alanlarının korunması ve geliştirilmesi, 2.Planlama disiplini içinde sit alanlarının yeri ve öneminin tanıtılması.
Dersin Tanımı Korunacak değerlerin ve koruma kavramının tanımlanması. Korumayı gerektiren nedenler, korumaya karşı görüşler. Koruma eylemleri türler. Koruma ve sit koruma anlayışının gelişimi, teorik temelleri. Türkiye'de sit koruma ve planlama konusunda uygulanan sistem. Planlama süreci, yasal sistem, yönetimsel durum, mali olanaklar, halkın katılımı. Sit koruma uygulamalarında karşılaşılan sorunlar. Doğal, arkeolojik, tarihsel, kentsel sit alanlarında koruma ve planlama yöntemi. Yeniden işlevlendirme ve koruma. Tarihi çevrede yeni yapı uygulamaları. Koruma ve turizm. Uluslararası sit koruma örneklerinin değerlendirilmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Sosyal-kültürel yapı, farklı kültürel yapıları karakterize eden gereksinim, istek, davranış biçimleri, sosyal ve
mekansal doku ilişkileri,
II. Geleneksel dokular ve özelliklerin planlamaya etkisi,
III. Yerleşmelerde süreç içinde görülen farklılaşmalar, koruma, fiziksel köhneme, sağlıklaştırma, yenileme vd. konularında bilgi sahibi olurlar.
IV. Planlama ve tasarım süreçlerinin her aşamasında bilgi toplama, veri üretme, analiz tekniklerini kullanabilme, problem tanımlama ve sentez yapma,
V. Farklı büyüklükteki yerleşmelere, farklı açılardan bakabilme, mekansal değerlendirmeleri farklı rollerde algılama, tanımlama ve ifade etme konularında becerilerini kazanır.
VI. Şehirsel gelişim süreçlerinde doğal kaynakların, toplumsal değerlerin ve kültürel mirasın sürdürülebilirliği,
VII. Yerleşmelerde sosyal ve fiziki çevreyi tanımlayan kimlik ögeleri,
VIII. Planlama ve tasarımda geliştirilen tüm kararlarda ülkede sosyal ve kültürel düzeyi arttırma, sağlıklı yaşam koşullarını oluşturmaya yönelik çabalarda bulunma, mevcut kültürel yapı birikimini arttırma konularında değer kazanırlar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar GÜLERSOY ZEREN, Nuran, TEZER, Azime, YİĞİTER, Reyhan, KORAMAZ T. Kerem, GÜNAY Zeynep, İstanbul Project: İstanbul Historic Peninsula Conservation Study; Volume 1: Conservation of Cultural Assets in Turkey, Volume 2: Zeyrek Case, Volume 3: Suleymaniye Case, Volume 4: Yenikapı Case, İstanbul Technical University Faculty of Architecture, Ofset Yapımevi, Istanbul. 2008.
COHEN, Nahoum, Urban planning, conservation, and preservation, McGraw-Hill, New York, ABD, 2001
LARKHAM, Peter J., Conservation and the city, Routledge, Londra, İngiltere, 1996.
ZEREN, Nuran, Koruma Amaçlı İmar Planlarının Uygulama Sorunları, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi İstanbul. 1991.
PEARCE, David; Conservation Today, Routledge, London. 1989.
ZEREN, Nuran Architectural Site Conservation in Turkey, University of Nottingham, Institute of Planning Studies, Nottingham. 1985.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023