Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 411 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje VII (Kentsel Tasarım Projesi)
İngilizce Project VII (Urban Design Project)
Dersin Kodu
SBP 411 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
4 - 8 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Hasan Serdar Kaya
Dersin Amaçları Çalışmanın amacı;
• Seçilecek alanların hem yakın çevresi hem de İstanbul ile toplumsal, ekonomik, mekânsal etkileşimini uyum içinde sürdürülebilmesini sağlamak,
• Belirlenen sorunların çözümü için alternatif mekansal öneriler ortaya koymak,
• Bu önerileri teknik rapor, grafik ifadeler ve üç boyutlu çalışmalar ile sunulmasıdır.
Dersin Tanımı Çalışma alanı olarak Fatih ilçesinde bulunan Tarihi Yarımada sur kapıları ve yakın çevresi seçilmiştir. Kara surları Tarihi Yarımada’nın Batı yönündeki sınırını oluşturmaktadır. Aynı zamanda iki farklı dokuyu ayırmakta, kent içerisinde kalmış olan bostanlar gibi farklı kullanımlar da bu alanda yer almaktadır. Surların bulunduğu alanın, arazi kullanım zenginliği, sosyo-ekonomik çeşitliliği, kentsel dokusu ile önemli potansiyeller ve çözülmesi gereken farklı nitelikte birçok sorun barındırmaktadır. Surların kendisi de bu sorunların çözümünde fiziksel sınırlayıcı ve ayırıcı özelliği ile önemli bir kentsel tasarım bileşenidir. Sur kapıları da dokuları birbirine bağlayan unsurlar olarak kentsel tasarım projeleri için alternatif alanları tanımlamaktadır. Seçilen alanın belirtilen özellikleri nedeniyle nitelikli kentsel tasarım projelerine ihtiyacı vardır. Oldukça çeşitli özellikleri bir arada bulunduran Kara surları ve yakın çevresini kapsayan alanda mevcut kentsel tasarım problemlerini çözen ve söz konusu özellikleri ön plana çıkaran kentsel tasarım projeleri üretilmesi beklenmektedir.
Dersin Çıktıları 1- Amaç ve hedeflerin belirlenmesi
1.1 Belirtilen konularda yapılmış yayın, araştırma ve projelerin değerlendirilmesiyle oluşturulmuş literatür dosyası
2- Çalışma Alanında Araştırma ve İnceleme Çalışmaları
2.1 Fiziksel, sosyal, ekonomik, coğrafi ve tarihsel veriler
3- Değerlendirme ve Sentez
3.1. Çevresel İlişkilerin Değerlendirilmesi 1/5000
3.2. Alansal Verilerin Sentez ve Değerlendirmesi 1/2000–1/1000
4-Alan Tahsisleri, Kullanım Koşulları ve Tasarım Projesi
4.1. Kentsel Tasarım Projesi (1/1000-1/500)
4.2. Maket (proje konusuna göre 1/1000 veya 1/500)
4.3. Üç boyutlu modellemeler
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024