Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 411E - Proje VII (Kentsel Tasarım Projesi)
 

SBP 411E - Proje VII (Kentsel Tasarım Projesi)

Dersin Amaçları

• Seçilecek alanların hem yakın çevresi hem de İstanbul ile toplumsal, ekonomik, mekânsal etkileşimini uyum içinde sürdürülebilmesini sağlamak,
• Belirlenen sorunların çözümü için alternatif mekansal öneriler ortaya koymak,
• Bu önerileri teknik rapor, grafik ifadeler ve üç boyutlu çalışmalar ile sunulmasıdır.

Dersin Tanımı

Çalışma alanı olarak Fatih ilçesinde bulunan Tarihi Yarımada sur kapıları ve yakın çevresi seçilmiştir. Kara surları Tarihi Yarımada’nın Batı yönündeki sınırını oluşturmaktadır. Aynı zamanda iki farklı dokuyu ayırmakta, kent içerisinde kalmış olan bostanlar gibi farklı kullanımlar da bu alanda yer almaktadır. Surların bulunduğu alanın, arazi kullanım zenginliği, sosyo-ekonomik çeşitliliği, kentsel dokusu ile önemli potansiyeller ve çözülmesi gereken farklı nitelikte birçok sorun barındırmaktadır. Surların kendisi de bu sorunların çözümünde fiziksel sınırlayıcı ve ayırıcı özelliği ile önemli bir kentsel tasarım bileşenidir. Sur kapıları da dokuları birbirine bağlayan unsurlar olarak kentsel tasarım projeleri için alternatif alanları tanımlamaktadır. Seçilen alanın belirtilen özellikleri nedeniyle nitelikli kentsel tasarım projelerine ihtiyacı vardır. Oldukça çeşitli özellikleri bir arada bulunduran Kara surları ve yakın çevresini kapsayan alanda mevcut kentsel tasarım problemlerini çözen ve söz konusu özellikleri ön plana çıkaran kentsel tasarım projeleri üretilmesi beklenmektedir.

Koordinatörleri
Hasan Serdar Kaya
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024