Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / TES 211E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje III
İngilizce Project III
Dersin Kodu
TES 211E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Şebnem Timur
Dersin Amaçları 1. Planlama ve tasarım sürecindeki diğer aktörlerle ve çok-disiplinli takımlarda tasarım
projesini başarılı bir şekilde bitirebilmek için işbirliği içinde çalışabilme ve diğer
disiplinlerdeki süreçlerin kendi planlama ve tasarımına etkisini anlayabilme becerisi
kazandırmak;
2. Bütüncül ve sürdürülebilir planlama ve tasarım alanlarında disiplinlerarası üst ölçekten
alt ölçeğe planlama ve tasarım deneyimi kazandırmak;
3. Bütüncül ve sürdürülebilir planlama ve tasarım alanlarında temel olgu ve kavramlarla
ilgili kuramsal irdeleme ve araştırmalar yoluyla öğrencilerin kavramsal ve eleştirel
becerilerini geliştirmek;
4. Planlama ve tasarım problemine mantıksal ve sezgisel değerlendirme aracılığıyla çözüm
oluşturmak ve geliştirmek;
5. Araziye ilişkin doğal ve kültürel verilerin anlaşılması, kent-yapı-mekan ilişkileri, insan
mekan ilişkisi, bina programı, kentsel nesne ve mekansal deneyimin mekan
organizasyonuna ve tasarımına dönüştürülmesi;
6. Yerleşme, ulaşım ve altyapı, kentsel mekan, peyzaj, bina, iç mekan, kentsel obj
eilişkilerini gözeterek tasarım yapma becerilerini geliştirmek
Dersin Tanımı Bütüncül ve sürdürülebilir planlama ve tasarım süreci; planlama ve tasarım sürecindeki temel olgu ve kavramlarla ilgili kuramsal irdeleme ve araştırmalar; Doğal, fiziki, sosyo kültürel ve ekonomik yapı veri analizi; Planlama&Tasarım – kullanıcı ilişkileri; İşlev- doku-biçim -yapı- malzeme – taşıyıcı sistem-teknoloji ilişkileri; Kimlik-anlam-kavram-biçim ilişkileri; Planlama&Tasarım süreç-yöntem-strateji ve teknikleri
Dersin Çıktıları Bu dersi alan öğrenciler;
1. Bireysel ve grup çalışması yoluyla disiplinlerarası planlama ve tasarım yapar.
2. Planlama ve tasarıma ilişkin temel olgu ve kavramlarla ilgili kuramsal irdeleme ve
araştırma yapar.
3. Mantıksal ve sezgisel değerlendirme aracılığıyla çözüm oluşturmaya yönelik eleştirel
düşünce geliştirir.
4. Kentsel mekandan iç mekan ve kentsel nesne ölçeğine kadar doğal ve kültürel verileri de
kullanarak tasarıma girdi oluşturur ve bütünleşik tasarım düşüncesi geliştirir.
5. Planlama ve tasarıma yönelik ihtiyaç programını ve yaşam senaryosunu oluşturarak
planlar ve tasarlar.
6. Ürün ve üretim sürecine ilişkin teknoloji bilgisini planlama ve tasarım sürecine aktarır
Önkoşullar TES 121 E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023