Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / EUT 441E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yeni Ürün Geliştirme
İngilizce New Product Development
Dersin Kodu
EUT 441E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ekrem Cem Alppay
Dersin Amaçları 1.Ürün tasarımı ve geliştirmenin rekabetçi ekonomilerdeki rolününün anlaşılmasını sağlamak
2.Firma ölçeğinde ürün geliştirme süreci ve aşamalarıyla ilgili temel kavramların anlaşılmasını sağlamak,
3.Firma ölçeğinde ürün geliştirme faaliyetlerinin organizasyonu ve bu organizasyondaki aktörlerin anlaşılmasını sağlamak
4.Ürün geliştirme sürecinde endüstriyel tasarımın ve tasarımcıların rol, sorumluluk ve katkısına dair bir perspektif kazandırmak
Dersin Tanımı Kurumları ve tasarımcıları yeni ürün tasarımı ve geliştirmeye zorlayan faktörler, Yeni ürün stratejileri, Yeni ürün geliştirmenin önemi, Yeni ürün geliştirme faaliyetlerinin süreç ve organizasyonu, Ürün planlama, Müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarının saptanması, Ürün spesifikasyonları, Konsept geliştirme, Konsept seçimi, Konsept testi, Ürün mimarisi, Yeni ürün geliştirme sürecinde endüstriyel tasarımın rolü, Prototipleme, Ürün geliştirmenin ekonomisi, Türkiye den ve dünyadan örneklerle yeni ürün geliştirme faaliyetlerinin analizi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1.Yeni ürün geliştirme faaliyetlerinin rekabetçi bir ekonomideki rol ve önemini kavrar
2.Yeni ürün tasarımı ve geliştirme faaliyetlerinin organizasyon biçimlerini ve bu organizasyon biçimlerindeki aktörleri tanımlar
3.Yeni ürün geliştirme sürecinin bütünü ve aşamalarını, bu aşamalarının birbirleriyle ilişkilerini ve bu aşamalarda kullanılan yöntemleri bilir ve uygular.
4.Yeni ürün geliştirme süreci boyunca endüstriyel tasarımın oynadığı rolü kavrar.
5.Yeni ürün geliştirme sürecinde endüstriyel tasarımcıar için gerekli temel becerileri edinir ve uygular.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Brown, T., 2009, Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, Harper Business
Diğer Referanslar Kahn, K. B., 2004, The PDMA Handbook of New Product Development, Wiley.
Ulrich K., Eppinger S, 2017, Prodeuct Design and Development, McGraw-Hill Education; 6th edition
Urban, G.I., and Hauser, J.R, 1993, Design and Marketing of New Products, Prentice Hall Inc.
De Mozota, B. B., 2003, Design Management, Allworth Press.
Von Hippel, E., 2005, Democratizing Innovation, MIT Press.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020