Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 221E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Türk Mimarlığı Tarihi
İngilizce Hstry of Turkish Architecture
Dersin Kodu
MIM 221E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Aygül Ağır
Dersin Amaçları 1.Türk mimarisinin gelişimi
2.Türk mimarlığında estetik ve oran anlayışı
3.Yerel gelenekler ile tarihsel mirasın etkilerinin anlaşılması
Dersin Tanımı İslam öncesi Asya'da Türk mimarlığı, Uygur, Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu mimarlığıyla
Anadolu Türk mimarisinin kaynakları; İlk Anadolu beylikleri, Anadolu Selçukluları, 14. yy.
Anadolu beylikleri ve 17. yy. Sonuna kadar Osmanlı mimarisinde cami, medrese, şifahane, türbe,
kervansaray, saray, külliyelerde mekan, kütle, cephe ve strüktür tasarımının özellikleri ve biçim
dili
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Araştırma becerisi
2. Eleştirel düşünme becerisi
3. Kültürel farklılıklar
4. Doğu mimarlığı
5. Ulusal ve bölgesel mimarlık
6. mimarlığın geçmişi ve bügününü anlama
7. Tarihi çevre koruma ve restorasyon
8. Taşıyıcı sistemler
Önkoşullar İlk Çağ ve Bizans Mimarlığı
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Aslanapa, O., 1971, 2004, Turkish Art and Architecture, London, Ankara
Diğer Referanslar Altun, A., 1989, Ortaçağ Türk Mimarisinin Ana Hatları İçin Bir Özet, Arkeoloji ve Sanat Yayını.İstanbul.
Goodwin, G., 1971, A History of Ottoman Architecture, Thames and Hudson.
Kuban, D., 2007, Osmanlı Mimarisi, YEM Yayınları, İstanbul.
Kuban, D., 1997, Sinan’s Art and Selimiye, İstanbul, Tarih Vakfı Yayını.
Kuran, A., 1987, Sinan, Hürriyet Vakfı Yayını.
Ögel, S., 1994, Anadolu'nun Selçuklu Çehresi, Akbank yayınları.
Sözen, M. (ed.), 1975, Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, Türkiye İşbankası
Yayını.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020