Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / ICM 244E - İç Mimarlık Projesi I
 

ICM 244E - İç Mimarlık Projesi I

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı;
1. İç mekan tasarımına yönelik kavramlar geliştirmek
2. İç mekan tasarım problemini mantıksal ve sezgisel sorgulamalar yoluyla irdeleyerek çözüm üretmek
ve geliştirmek
3. İç mekan ile insan ihtiyaçları arasındaki ilişkileri kavramak ve değerlendirmek
4. Ölçeklerarası ilişkileri, iç mimari çevre bileşenleri bağlamında irdelemek
5. Konut vb. yaşam çevreleri bağlamında iç mekan tasarımı yapmak

Dersin Tanımı

İç mimari tasarıma veri oluşturan planlama–programlama kararları; işlev, biçim ve teknoloji kavramlarının
iç mimari tasarımla ilişkilerinin farklı ölçeklerde sorgulanması; ihtiyaçların analizi ve değerlendirilmesi; iç
mekan deneyimini oluşturan bileşenlerin bütünsel olarak ele alınması; iç mimari çevre tasarımına ilişkin
kavramsal araştırma, biçimsel ifade ve uygulama çalışmaları; mekan kullanıcı ilişkileri ile ilgili deneysel
atölye çalışmaları; konut vb. yaşam çevrelerine ilişkin iç mekan tasarımı

Koordinatörleri
Akın Tolga İlter
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024