Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / ICM 492E - Bitirme Çalışması
 

ICM 492E - Bitirme Çalışması

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı;
1. İç Mimarlık Bölümü’ndeki eğitim ve öğretimin bütünlüğünü oluşturan tüm disiplin
alanlarında öğrencinin gerekli bilgi ve birikim sahibi olduğunu görmek
2. İstenen mesleki seviyeye ulaşıldığını kanıtlayan bir bitirme çalışması (iç mimari proje)
ortaya koymak
3. Eleştiriler yoluyla öğrencinin yetişme olgusunu bu son aşamada daha da geliştirmek

Dersin Tanımı

İç mimari tasarıma veri oluşturan planlama–programlama kararları; işlev, biçim ve teknoloji
kavramlarının iç mimari tasarımla ilişkilerinin farklı ölçeklerde sorgulanması; ihtiyaçların analizi
ve değerlendirilmesi; iç mekan deneyimini oluşturan bileşenlerin/unsurların bütünsel olarak ele
alınması; iç mimari çevre tasarımına ilişkin kavramsal araştırma, biçimsel ifade ve uygulama
çalışmaları; eğitim-öğretim süreci boyunca elde edilen bilgilere ve deneyimlere dayanarak
senteze ulaşılması

Koordinatörleri
Akın Tolga İlter
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024